Zemřel architekt Otakar Kuča

Source
S. V. U. Mánes
Publisher
Tisková zpráva
02.01.2019 19:40
Otakar Kuča

Krajinářská architektura je světově respektovanou a profesně uznávanou disciplinou. Otakara Kuču, žáka a pokračovatele Ladislava Žáka, lze označit za pionýra moderních trendů této specializované discipliny propojující zahrady, krajinu, urbanismus a veřejný prostor.

Otakar Kuča patřil k našim předním odborníkům v oblasti krajinářské architektury. Spojoval v sobě vzácným způsobem několik profesí: byl tvůrčím architektem, znalcem a ochráncem přírody, umělcem, vědeckým pracovníkem a vysokoškolským pedagogem. Profesní orientaci přitom vyvažovala i mimořádná erudice v oblasti dějin umění a historie, stejně jako neutuchající zájem o hledání širších civilizačních souvislostí a vlivů. Tento široký záběr je nezbytný pro působení v intermediální disciplině, mezi které krajinářská a zahradní architektura nepochybně patří.

Po absolutoriu na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT působil Otakar Kuča, při postgraduálním studiu teorie a vývoje architektury, jako asistent profesora Oldřicha Stefana. Tvůrčí prostor našel posléze ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury (VÚVA) a, jako projektant nastoupil, ihned po jeho zformování, do Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO). Mezi jeho nejvýznamnější práce patří zámecké zahrady v Holešově, Jindřichově Hradci, Kratochvíli a v Tróji, stanice metra "Malostranská", promenáda a fontána v Mariánských lázních, "Park přátelství" na Proseku nebo pražské zahrady Kajetánka, Voršilská a Strahovská a z poslední doby Františkánská zahrada v Praze, Akropole na Vyšehradě a Hanácké náměstí v Kroměříži.

Jako významný odborník byl Otakar Kuča zván k účasti na mezinárodních konferencích a členství v porotách architektonických soutěží, byl, a byl členem mnoha profesních mezinárodních organizací, mimo jiné v letech1968-73 člen Velké rady Mezinárodní federace architektů-krajinářů (IFLA) a 1993-97 členem Rady Pražského hradu, a v neposlední řadě pedagogem na Technické universitě v Berlíně (kde získal v roce 1973 diplom Dr-Ing), ve Škole architektury Akademie výtvarných umění a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, přednášel na Fakultě architektury na ČVUT a Mendelově zemědělské a lesnické universitě v Brně.

Za komparativní studie pro UNESCO: "Lednicko-valtický areál" a "Kroměřížské zahrady a zámek" obdržel Otakar Kuča stříbrné medaile Mendelovy univerzity a města Kroměříže, a za svoji celoživotní práci byl v roce 2003 Obcí architektů vyznamenán "Cenou osobnosti české architektury". V roce 2015 pak obdržel cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti architektury.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Noblesní Architekt
Tomáš Novotný
02.01.19 09:38
Nezabudnuteľný
Jarmila Mocák-Vagašová
03.01.19 09:16
show all comments

Related articles