Zahájení realizace projektu Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani

Source
třiarchitekti
Publisher
Tisková zpráva
02.06.2009 11:55
Projektil architekti
Atelier UM
třiarchitekti

V lednu tohoto roku byla zahájena realizace projektu Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, jehož cílem je rehabilitace nábřežní linie řeky Ohře v délce zhruba 1,6 km a přilehlých veřejných prostranství do formy plnohodnotných součástí města. Řeka by se tak měla více propojit s městem různě pojatými formami nábřeží od ryze městské kamenné přes parkově řešené partie až po zcela přírodní na rozhranní města a okolní krajiny. Projekt integruje stavby inženýrské, dopravní a pozemní, nedílnou součástí jsou i rozsáhlé krajinářské úpravy. Spojujícím elementem celého řešeného území je pěší nábřežní promenáda doplněná o cyklostezku, Součástí projektu je například obnova zasypaného mlýnského náhonu, vegetační úpravy hradního svahu, terénní úpravy v okolí loděnice, přírodní otevřené auditorium pro 300 diváků, parkoviště s integrovaným objektem sociálního zázemí či revitalizace zpustlého krajinářského parku navazující na areál františkánského kláštera. Nedílnou součástí navržených úprav prostorů jsou také výtvarná díla celkově od sedmi autorů. Realizace je rozdělena do 3 hlavních celků, z nichž ten letos zahájený bude ukončen v polovině roku 2011. Náklady na realizaci přesahují 100 mil Kč. Akce je financována převážně z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, iniciátorem a spoluinvestorem je Město Kadaň. Na projektu se podílely celkem čtyři architektonické ateliery: a3 - Vít Branda, dále Michal Fišer ze sdružení třiarchitekti, Atelierum a Projektil architekti, na projektech vegetačních úprav se podíleli Mikoláš Vavřín a Štěpán Špoula.

0 comments
add comment

Related articles