Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani pokračuje

Source
třiarchitekti
Publisher
Tisková zpráva
08.03.2011 09:05
Vít Branda
Projektil architekti
Atelier UM
třiarchitekti

Mezitím co se blíží dokončení prvního celku obnovy nábřeží Ohře v polovině tohoto roku a jeho slavnostní otevření  11.6.2011, již se v Kadani rozběhly práce na dalším úseku Nábřeží Maxipsa Fíka. Tentokrát se jedná o úsek v těsném sousedství historického jádra města a legendárního hostince Kotva, kterému se jako jednomu z mála objektů vyhnula plošná demolice v 70. letech 20. století. Obsahem tohoto Celku III je oprava stávající nábřežní zdi, doplnění její chybějící části, vybudování pěší promenády s obnovou prostoru historického náměstí a kultivace městské pobytové louky přímo pod hradbami města. Důležité spojení historického jádra města a řeky Ohře tak bude znovuobnoveno a nábřeží se stane pro místní i návštěvníky skutečným městským prostorem. Dokončení tohoto Celku se plánuje na konec roku 2011.
Akce je financována převážně z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, iniciátorem a spoluinvestorem je Město Kadaň. Na projektu se podílely čtyři architektonické ateliery: a3, Michal Fišer, Petr Uhlík a Projektil architekti, vegetační úpravy navrhli Mikoláš Vavřín a Štěpán Špoula.
Pro zbývající mezičlánek nábřeží je zpracována projektová dokumentace, s níž je město Kadaň připraveno čerpat další dotaci. Obnovením mlýnského náhonu s přilehlým ostrovem a pobytovými plochami a vybudováním infocentra pod kadaňským hradem bude kadaňské Nábřeží Maxipsa Fíka v plné délce cca 1,6km dokončeno a tento v České Republice rozsahem a zadáním ojedinělý projekt nabídne širokou škálu pobytových veřejných prostor.
 Již realizovaná část nábřeží – visutá cyklistická lávka od Víta Brandy získala v loňském roce v soutěži Grand Prix architektů hlavní cenu v kategorii Krajinářská architektura a zahradní tvorba a je jednou ze staveb nominovaných za Českou republiku na letošní evropskou cenu Miese van der Rohe.
0 comments
add comment

Related articles