Výstavbu v okolí kostelíku v Brně-Líšni určí regulační plán

Publisher
ČTK
28.09.2020 20:10
Czech Republic

Brno

Líšeň


Brno – Brno vytvořilo regulační plán, který určí podobu výstavby v lokalitě u kostelíku v městské části Líšeň. Vydání regulačního plánu musí schválit zastupitelstvo. Cílem plánu je, aby se v místě živelně nestavělo a nepoškodil se krajinný ráz, uvedl v tiskové zprávě radní Brna pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL).


Regulační plán je podrobnějším územně-plánovacím dokumentem, který stanovuje podmínky výstavby. "Lokalita Kostelíček je krajinářsky velmi cenná a platný územní plán zde počítá s možností výstavby rodinných domů. Aby nedošlo k poškození krajinného rázu a živelně se zde nestavělo, začalo město zpracovávat v roce 2016 regulační plán a lokalita byla zároveň chráněna stavební uzávěrou," uvedl Chvátal. V minulosti se v místě zvažovala i stavba patrových domů.

Podle Chvátala byl návrh regulačního plánu projednán s dotčenými orgány, upraven a následně zveřejněn a projednán i s veřejností. Radní navrhují zastupitelstvu, plán schválit formou opatření obecné povahy.

Cílem regulačního plánu je, navrhnout vhodný typ zástavby a ponechat dostatečný prostor pro veřejná prostranství a zeleň. "V dané oblasti bude možné stavět pouze nízkopodlažní rodinné domy, které budou napojené na novou komunikaci. Část z nich bude zachytávat dešťovou vodu na svých zahradách. Zároveň dojde k vysazení nového stromořadí, vzniknou zde chodníky, hřiště a přibude mobiliář," popsal plán Chvátal. Kanalizace bude podle něj napojena na novou retenční nádrž, která bude regulovat odtok dešťových vod.

Ráz lokality Kostelíček vytváří kaple Panny Marie Pomocnice, která je poutním místem a národní kulturní památkou, a okolní příroda v podobě luk a lesů blízkého Mariánského údolí. Původní stavba pocházela z roku 1634, obnovena byla v roce 1914. Lokalita Kostelíček je z jihu vymezena Kniesovou ulicí a přilehlými zahrádkami, ze západu ulicí Kostelíček a Šimáčkovou ulicí, ze severu Obeckou ulicí a z východu Podlesnou ulicí.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
kaple - pouze kulturní památka
Hana Humpolíková
29.09.20 12:54
show all comments

Related articles