Zastupitelé Brna schválili regulační plán pro místo v Líšni

Publisher
ČTK
20.10.2020 20:35
Czech Republic

Brno

Líšeň


Brno – Zastupitelstvo Brna dnes schválilo návrh regulačního plánu, který určuje podobu výstavby u kostelíku v městské části Líšeň. Cílem plánu je, aby se tam příliš nestavělo, protože výstavba by mohla podle radního pro územní plánování Filipa Chvátala (KDU-ČSL) poškodit krajinný ráz.


Návrh schválilo 41 zastupitelů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Regulační plán je podrobnějším územně-plánovacím dokumentem, který stanovuje podmínky výstavby. "Lokalita Kostelíček je krajinářsky velmi cenná a platný územní plán tam počítá s možností výstavby rodinných domů. Aby nedošlo k poškození krajinného rázu a živelně se zde nestavělo, začalo město zpracovávat v roce 2016 regulační plán a lokalita byla zároveň chráněna stavební uzávěrou," uvedl Chvátal. V minulosti se v místě zvažovala i stavba patrových domů.

Město projednalo regulační plán s dotčenými úřady, upravilo ho, zveřejnilo a projednalo s veřejností. Cílem je navrhnout vhodný typ zástavby a nechat dostatečný prostor pro zeleň a veřejná prostranství. "V dané oblasti bude možné stavět pouze nízkopodlažní rodinné domy, které budou napojené na novou komunikaci. Část z nich bude zachytávat dešťovou vodu na svých zahradách. Zároveň dojde k vysazení nového stromořadí, vzniknou zde chodníky, hřiště a přibude mobiliář," popsal plán Chvátal. Kanalizace bude podle něj napojena na novou retenční nádrž, která bude regulovat odtok dešťové vody.

Ráz lokality Kostelíček vytváří kaple Panny Marie Pomocnice, která je poutním místem a národní kulturní památkou, a louky a lesy blízkého Mariánského údolí. Původní stavba pocházela z roku 1634, obnovena byla v roce 1914. Lokalita Kostelíček je z jihu vymezena Kniesovou ulicí a přilehlými zahrádkami, ze západu ulicí Kostelíček a Šimáčkovou ulicí, ze severu Obeckou ulicí a z východu Podlesnou ulicí.
0 comments
add comment

Related articles