Výbor doporučil schválit novelu o EIA s úpravami

Publisher
ČTK
11.11.2014 18:30
Czech Republic

Prague

Praha - Sněmovní výbor pro veřejnou správu dnes doporučil poslancům schválit vládní novelu zákona o posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí, takzvaném procesu EIA. Někteří poslanci tvrdí, že norma ztíží a prodlouží povolování staveb. Zástupci vlády naopak poukazují na to, že bez novely bude ohroženo čerpání peněz z evropských fondů.
    Novela má mimo jiné zavést závaznost výsledků řízení o posouzení vlivů na životní prostředí pro navazující územní či stavební řízení. Veřejnost se bude moci bránit soudně proti rozhodnutí, že konkrétní projekt posouzení nepotřebuje. Lhůta pro toto takzvané zjišťovací řízení se má podle vládní verze předlohy prodloužit z jednoho měsíce na dva. Soud by měl na rozhodnutí o žalobě pět měsíců.
    Výbor doporučil poslancům, aby úřady musely vydat rozhodnutí ve zjišťovacím řízení do 45 dnů. Navrhuje také například změny týkající se odkladného účinku žalob - nemá být automatický, má o něm vždy rozhodovat soud. Do pravomocného verdiktu o žalobě ale úřady nebudou moci vydat rozhodnutí v dalších navazujících řízeních. V případě plánované výstavby parkovišť nebo garáží výbor chce, aby zjišťovací řízení bylo nutné u projektů nad 500 stání. Vláda navrhuje hranici 100 míst.
    Zpravodaj Jiří Petrů (ČSSD) ČTK řekl, že z novely zákona pramení obava, že se proces územních a stavebních řízení neúměrně prodlouží. Petr Bendl (ODS) v debatě poznamenal, že norma umožní téměř komukoli komplikovat "vydíracím způsobem" stavební záměry. "Stavby, které i tak dneska stavíme poměrně dlouhou dobu, budeme stavět třikrát, čtyřikrát déle," řekl.
    Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) už dřív označil předlohu za klíčovou pro dočerpání asi 100 miliard korun z evropských fondů na dopravní stavby ze současného operačního programu a pro zahájení čerpání všech programů v novém programovacím období, v němž jde zhruba o 600 miliard korun. Dnes uvedl, že Evropská komise "už jasně ukázala zuby" a zastavila financování dopravních projektů za mnoho miliard korun jen kvůli tomu, že Česko neposuzuje vliv staveb v souladu s evropskou směrnicí.
    Poslanci v úvodním kole předali předlohu k posouzení taky hospodářskému výboru, výboru pro životní prostředí a evropskému výboru.
0 comments
add comment

Related articles