V Ostravě začaly úpravy Smetanova sadu

Publisher
ČTK
14.01.2021 18:00
Czech Republic

Ostrava

Mariánské Hory

Ostrava – V ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky dnes začaly komplexní úpravy Smetanova sadu. Práce za 8,7 milionu korun zahájila sanace dřevin, proměna bude dokončena v červenci. Novináře o tom informovala mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.


Park bude mít nový mobiliář i osvětlení, zahradníci vysadí stovky trvalek, travin a cibulovin včetně tulipánů, narcisů, krokusů a kosatců. Vybaven bude také odkazy na dílo světoznámého skladatele Bedřicha Smetany. Součástí návrhu je i vybudování nových pěších tras, doplnění stojanu na kola či vznik pískoviště pro děti.

"Část parku nejblíže k panelové zástavbě bude sloužit k odpočinku pro rodiče s dětmi a seniory, zóna u vstupu do budovy střední školy bude poskytovat dostatek prostoru pro setkávání studentů a jejich krátkodobou relaxaci," uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO).

Dodala, že park tvoří dvě aleje vzrostlých stromů, které chce město v maximální míře zachovat. Stávající zeleň doplní nové stromy. Podél východní strany parku, kde je oplocení zahrad rodinných domů, bude živý plot s tisem červeným. Nové chodníky v centrální části budou z přírodních materiálů, část dalších ploch z probarveného asfaltu. V parku přibudou lavičky z kamene i tropického dřeva. Vybavení doplní i kamenné sedací zídky.

"V parku se nově objeví několik odkazů na Bedřicha Smetanu. Ve zpevněné ploše centrální části budou do kamenných desek vytesány názvy symfonických básní z cyklu Má vlast. V opěradlech laviček z tropického dřeva budou vypáleny takty z Braniborů (v Čechách), Čertovy stěny, Dalibora, Dvou vdov, Hubičky, Libuše, Prodané nevěsty i Tajemství. Chybět bude jen nedokončená Viola. Odkazu Bedřicha Smetany bude věnována také nově instalovaná informační tabule," doplnila architektka a autorka návrhu Iveta Seitzová.
0 comments
add comment