Ústecká univerzita začala s přestavbou další části kampusu

Publisher
ČTK
27.04.2011 22:25
Czech Republic

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem - Ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) začala s přestavbou další části kampusu. Dvě budovy má po dokončení oprav za 262 milionů korun od roku 2014 využívat filozofická fakulta. ČTK o tom dnes informovala mluvčí univerzity Jana Šiková.
    Univerzita získala peníze z  operačního programu výzkum a vývoj pro inovace, který přerozděluje peníze z  Evropské unie. Budovy, které se mají proměnit v moderní vzdělávací a vědecko-výzkumné centrum, dříve sloužily ústecké nemocnici jako tuberkulózní a infekční oddělení.
    Univerzita počítá také s pořízením nových počítačů a moderních prezentačních a výukových zařízení. V plánu je také zakoupení specializovaného přístrojového vybavení pro pracoviště Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví.
    Podle děkanky filozofické fakulty Michaely Hrubé musel projekt projít přes tvrdou konkurenci, především mezi technicky a přírodovědně orientovanými projekty. "Z posudků odborných hodnotitelů vyplynulo, že stavba je proveditelná jak z pohledu časového, tak v  navrženém finančním rámci a že projekt je zpracován svědomitě," dodala děkanka.
    UJEP je jedinou univerzitou v Ústeckém kraji, byla otevřena 28. září 1991. Nyní ji tvoří sedm fakult, fakulta výrobních technologií a managementu, přírodovědecká, filozofická, pedagogická, fakulta umění a designu, fakulta sociálně ekonomická, fakulta životního prostředí a ústav zdravotnických studií. Má téměř 1000 zaměstnanců a 11.000 studentů.
0 comments
add comment

Related articles