Ústavní soud se vyjádří ke sporům kolem nároku cisterciáků z Vyššího Brodu

Publisher
ČTK
12.01.2022 07:40
Czech Republic

Brno


Brno – Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o skupině stížností Cisterciáckého opatství Vyšší Brod ve sporu o pozemky v katastrálních územích Vyšší Brod a Frymburk na Českokrumlovsku. Cisterciáci nemovitosti získali zpět v církevních restitucích v letech 2016 až 2018, později ale justice rozhodnutí zvrátila a stanovila, že pozemky – konfiskované podle poválečných Benešových dekretů – se řádu nevydají a zůstanou v držbě státních Lesů České republiky.


Skupina ústavních stížností, postupně sloučená do jednoho řízení, se podle dostupných informací týká 17 typově obdobných sporů. Cisterciáci nejprve nemovitosti získali zpět. Poté Lesy České republiky podaly žaloby ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, ten je postupně zamítl. Rozsudky však změnil Vrchní soud v Praze a stanovil, že pozemky se nevydávají. Následná dovolání odmítl sérií stručných usnesení Nejvyšší soud.

Řád se domnívá, že vrchní soud, stejně jako nevyšší instance, zasáhl do práva cisterciáků na spravedlivý proces a také do práva na ochranu vlastnictví. Vrchní soud i Nejvyšší soud podle cisterciáků svými rozhodnutími akceptovaly majetkové křivdy spáchané komunistickým i nacistickým režimem, když dospěly k závěru, že řád není oprávněnou osobou podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Část pozemků řád skutečně předal zpět Lesům České republiky. Státní pozemkový úřad poté inicioval obnovu řízení také ohledně některých dalších vydaných lesních pozemků, u kterých původně Lesy České republiky žaloby nepodávaly, narazil však na nesouhlasný postoj správního úseku jihočeského krajského soudu a také Nejvyššího správního soudu. Obnova řízení jen na základě toho, že se v mezičase změnil právní náhled na aplikaci restituční výluky, není podle správních soudů možná. Daná skupina pozemků tedy patrně zůstane cisterciákům. Dnes projednávané stížnosti se týkají jiných parcel.
0 comments
add comment

Related articles