Prezident jmenoval prof. Jindřicha Vybírala rektorem UMPRUM

Source
UMPRUM
Publisher
Tisková zpráva
01.02.2019 18:20
Ve čtvrtek 31. ledna byl prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. jmenován prezidentem ČR do funkce rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Na tuto pozici nastoupil v pátek 1. února 2019 po osmiletém působení prof. ak. arch. Jindřicha Smetany.


Nový rektor UMPRUM prof. Vybíral plánuje navázat na práci svého předchůdce a kromě projektu Mikulandská chce například pokračovat v přípravě programu restaurování užitého umění, zintenzivnit spolupráci s průmyslem a dále podporovat umělecký výzkum. Mimo to chce prohloubit téma internacionalizace, rozšířit meziobo- rovou spolupráci a zaměřit se na téma společenské odpovědnosti.

"Více než staleté trvání školy jako špičkového uměleckého učiliště v českých i evropských souvislostech představuje závazek. Škola si musí i v novém století uchovat své jedinečné postavení. Musí nadále zaručovat vysokou úroveň výuky, která naplňuje potřeby studentů, ale je jim také výzvou k dalšímu růstu. UMPRUM bude i nadále prostředím, v němž se daří talentům," říká nový rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral.

Nástup nového rektora nepřinese velké změny v sestavě vedení školy. Pouze profesora Jiřího Pelcla ve funkci prorektora pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci nahradí současný vedoucí Ateliéru tvorby písma a typografie a vedoucí Katedry grafiky MgA. Radek Sidun. Ve své funkci nadále setrvávají prorektorka pro věci studijní Ing. Jarmila Kemrová, prorektor pro vědu a výzkum Mgr. Cyril Říha, Ph.D. a kvestor Mgr. Petr Pelcl. Emeritní rektor profesor Jindřich Smetana i jeho předchůdce a nejbližší spolupracovník profesor Jiří Pelcl budou se školou i nadále spolupracovat.Jindřich Vybíral (*1960, Opava) na Vysoké škole uměleckoprůmyslové působí již od roku 1996. V letech 1997-2003 byl prorektorem a 2011-2018 předsedou Akademického senátu. Od roku 2006 je vedoucím Katedry teorie a dějin umění. Je členem vědecké rady Národní galerie, Národního památkového ústavu a Ostravské univerzity, členem dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, členem redakčních rad časopisu Umění a Journal of Art Historiography (Velká Británie). Věnuje se zejména dějinám architektury 19 a 20. století a metodologii dějin umění. Je autorem desítek odborných knižních studií a publikací.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací "Artsemestr". Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.
0 comments
add comment

Related articles