Přes 90 umělců ve veřejné výzvě žádá změny na AVU a v Národní galerii


Praha - Přes 90 umělců žádá ve veřejné výzvě změny ve vedení Akademie výtvarných umění (AVU), v Národní galerii (NG) a v udílení Ceny Jindřicha Chalupeckého. Ve vyjádření, které dnes zaslali umělci ČTK, žádají odstoupení rektorky AVU Márie Topolčanské. Také požadují analýzu fungování a restrukturalizaci AVU a Národní galerie. Vadí jim téma českého pavilonu na benátském bienále, kde je hlavním dílem Srdce žirafy v zajetí je o dvanáct kilogramů lehčí Evy Koťátkové. Výzvu podepsaly desítky umělců, Milan Knížák, Jaroslav Róna, David Černý, Jan Svěrák nebo Josef Pleskot. Vyjádření AVU ČTK shání. Podle ředitelky Národní galerie Praha Alicji Knastové projekt na bienále vybrala odborná porota z více než 20 návrhů a ona sama na výběr neměla vliv.


"Současná AVU rezignuje na vzdělávací poslání vysokoškolské instituce v zájmu nových krátkodechých ideologií a aktivistických tendencí poplatných době. Současné vedení AVU vzbuzuje nedůvěru ve veřejném prostoru," stojí v prohlášení. "AVU teď nevede mladé lidi k vlastnímu uměleckému výrazu, ale k týmovému aktivismu," dodali autoři, kteří požadují odstoupení rektorky. Jako příklad uvedli nedávnou uměleckou performanci Kateřiny Olivové, která před budovou AVU za zvuku techno hudby nahá rozhazovala hlínu. "Tato osoba se do vedoucí funkce ateliéru nedostala vítězstvím ve výběrovém řízení, ale bez konkurzu, neb tehdejší rektor Tomáš Vaněk využil právo veta a upozadil komisí vybraného vítěze Zbyňka Baladrána," napsali autoři dopisu.

Národní galerii umělci kritizují za český projekt na benátském bienále. "Celou instituci (Knastová) strhává do bezvýznamnosti a ohání se nejpomíjivějšími současnými ideologiemi. V praxi to znamená, že na bienále v Benátkách se prezentuje příběh žirafy, přivezené z Keni v době, kdy zde komunisti popravovali Miladu Horákovou a další," napsali umělci. Knastová uvedla, že neměla na výběr projektu žádný vliv, protože jej vybrala odborná porota. Dodala, že se domnívá, že jde částečně o generační spor, protože signatáři dopisu jsou z jiné generace než autorka Koťátková.

Dopis také řeší změny v udílení Ceny Jindřicha Chalupeckého, která byla oceněním umělcům do 35 let. Skupině umělců vadí to, že se cena změnila na nesoutěžní, kdy vyhrávají všichni finalisté, a že se zrušil věkový limit pro oceněné.

Deník N dnes napsal, že 23 členů odborných rad Národní galerie Praha rezignovalo, protože jim vadí kroky Knastové. Vytýkají jí například to, že neposkytla vstupné zdarma do stálých expozic galerie studentům kateder dějin umění. Knastová ČTK sdělila, že na zavedení vstupného zdarma pracují skrze domlouvání memorand s vysokými školami. "Volné vstupy pro studenty vybraných oborů vnímáme jako službu, kterou rádi poskytneme. Musí však respektovat nález Nejvyššího kontrolního úřadu z roku 2022, který nás upozornil, že poskytování bezplatných vstupů není bez dalšího odůvodnění možné, protože by šlo o neúčelné nakládání s peněžními prostředky státu," uvedla ředitelka.
0 comments
add comment

Related articles