Předsedou České komory architektů byl znovu zvolen Jan Kasl

Publisher
ČTK
25.04.2023 20:50
Czech Republic

Prague

Praha - Předsedou České komory architektů (ČKA) byl znovu zvolen Jan Kasl. Architekt a někdejší pražský primátor funkci zastává od dubna 2019. ČTK to dnes sdělila mluvčí komory architektů Tereza Zemanová. Prvním místopředsedou zůstává po sobotní volbě Petr Lešek, druhým místopředsedou Stanislav Žerava.


Valná hromada ČKA schválila 22. dubna priority komory na příští období, jimiž jsou propagace architektury a systematické péče o vystavěné prostředí. Komora bude usilovat o zadávání veřejných zakázek s důrazem na kvalitu. Chce se zaměřit také na nevýhodné smlouvy o dílo, které jsou architektům často předkládány ze strany veřejných zadavatelů. Programovou prioritou je i celoživotní vzdělávání architektů zaměřené na udržitelnost a klimatickou změnu.

ČKA chce být partnerem vládě v oblasti pomoci Ukrajině při její obnově. Zabývat se bude také památkovm zákonem, honoráři a standardy projektové dokumentace. Pozornost bude směřovat také k pozici městských architektů a upřesnění podmínek výkonu jejich činnosti.

Jednasedmdesátiletý architekt Kasl je i předsedou pracovní skupiny ČKA pro legislativu. Komoru zastupuje v pracovních skupinách zapojených do procesu rekodifikace veřejného stavebního práva. V roce 1976 vystudoval obor architektura a urbanismus na stavební fakultě ČVUT, praktikujícím architektem je od roku 1977. V současnosti vede ateliér JK Architekti. V letech 1998 až 2002 byl pražským primátorem.

Působí jako člen správních a akademických rad, grémií, poradních sborů a komisí, je aktivní v oblasti strategického a prostorového plánování Prahy, bytové i komerční výstavby, v poslední době se věnuje i krajinářskému a urbanistickému zasazení velkých dopravních záměrů do struktury města. Ve svých návrzích prosazuje komplexní přístup založený na principech dlouhodobé udržitelnosti a kvality vystavěného prostředí.

ČKA je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem státní správy. Od začátku roku 2015 je komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 organizuje soutěžní přehlídku Česká cena za architekturu, pořádá také například Přehlídku diplomových prací.
0 comments
add comment

Related articles