NPÚ hrozí, že nebude moci využít evropskou dotaci na opravy zámku v Litomyšli

Publisher
ČTK
30.08.2022 07:50
Czech Republic

Litomyšl


Litomyšl – Národnímu památkového ústavu (NPÚ) hrozí, že nebude moci využít evropskou dotaci přislíbenou na opravy zámku v Litomyšli. V soutěži, kterou vyhlásil loni v říjnu, sice vybral vítěze, jeden z účastníků tendru však podal námitky, které musí řešit antimonopolní úřad. Kvůli tomu je reálné, že se nestihne termín pro vyčerpání dotace, řekl ČTK ředitel územní správy NPÚ na Sychrově Miloš Kadlec. ÚOHS přijetí podnětu potvrdil, zatím ale nerozhodl.


"Udělal jsem rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího dodavatele, ale v pořadí druhý podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde se to teď řeší," uvedl Kadlec. Podle něj hrozí, že část dotace nebude možné využít, záleží na tom, kdy ÚOHS rozhodne.

Mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda ČTK potvrdil, že ÚOHS podnět přijal. "Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vede prvostupňové správní řízení ve věci zadávacího řízení Národního památkového ústavu na výběr zhotovitele stavby Zámek a Panský dům Litomyšl. Řízení bylo zahájeno na návrh dodavatele Chládek a Tintěra, Pardubice, podle kterého vybraný dodavatel nesplnil kvalifikační předpoklady. Prvoinstanční rozhodnutí nebylo dosud vydáno," uvedl Švanda.

Do soutěže se přihlásilo pět účastníků. Vítězná nabídka kolem půl miliardy korun podle Kadlece odpovídala předpokladům památkářů. Kvůli evropské dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je nutné vyúčtovat část akce do konce roku 2023. "Záměrně jsme vypisovali soutěž už v říjnu loňského roku, aby byl na všechno čas," řekl Kadlec.

Obsahem soutěže vyhlášené NPÚ je také oprava blízkého Panského domu. Podle zadání tendru by měla být hotová první etapa oprav zámku a Panský dům v říjnu 2023, druhá etapa v říjnu 2027. Část nákladů pokryje z IROP, část peníze z národního programu Péče o národní kulturní dědictví I. Opravy zahrnují obnovu střešních plášťů zámku a vybraných vnitřních prostor. Renovovat se má sgrafitová výzdoba vnějších omítek objektu zámku a nedaleký Panský dům, jehož součástí je i oprava opěrné a madlové zdi. Další část peněz by měla směřovat na vybavení vnitřních expozic.

NPÚ se na obnovu zámku a Panského domu v minulosti dvakrát nepodařilo získat evropskou dotaci. Památkáři uvedli, že projekty s požadovanými dotacemi přes 250 milionů korun byly dobře připravené, ale doplatily zvláště na to, že objekty nejsou v havarijním stavu.

Zámek v Litomyšli je cennou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Byl postaven v 60. až 80. letech 16. století Vratislavem z Pernštejna jako dar pro manželku Marii Manrique de Lara. Pernštejnské renesanční sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené dalšími majiteli, Trauttmansdorffy a Waldstein-Wartenbergy, za účasti předních barokních umělců. Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo z roku 1797. Na seznam UNESCO byl zámek zapsán v roce 1999. Vloni jej navštívilo více než 29.000 lidí, v běžných letech před pandemií koronaviru to bývalo kolem 50.000.
0 comments
add comment

Related articles