Památkáři stihnou do konce roku první etapu oprav zámku v Litomyšli

Publisher
ČTK
18.12.2023 07:35
Czech Republic

Litomyšl


Litomyšl - Památkáři stihnou do konce roku první etapu oprav zámku v Litomyšli, který je zapsán na seznamu UNESCO. Termín byl jednou z podmínek dotace z evropského Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Stavební firma na zakázku nasadila maximum zaměstnanců, řekl ČTK ředitel územní správy Národního památkového ústavu (NPÚ) na Sychrově Miloš Kadlec.


V první etapě stavbaři z evropských peněz opravili střechy, krovy, komíny a arkýře. Pracovalo se rovněž na interiérech hlavně třetího nadzemního podlaží zámku. Náklady 244 milionů korun hradí evropská dotace. "To, co bylo financované z IROP, bylo profinancované. Běží odstraňování vad a nedodělků a bylo požádáno o kolaudaci, takže všechno pokračuje tak, jak má," uvedl Kadlec.

Opravy začaly v únoru, předcházely jim komplikace se soutěží na výběr dodavatele. NPÚ ji kvůli průtahům původně zrušil, nakonec ale podepsal smlouvu s novým harmonogramem. Památkáři se obávali, že nestihnou včas vyčerpat evropskou dotaci z IROP, proto se práce placené z těchto peněz budou dělat přednostně a další opravy včetně Panského domu budou následovat.

Souběžně s první etapou se již na zámku v Litomyšli začalo pracovat také na dalších etapách oprav. Zahrnují obnovu ostatních interiérů, restaurování sgrafitových fasád a Panského domu. Měly by být dle plánu dokončeny v roce 2027. Ze státního programu Péče o národní kulturní dědictví na ně památkáři získali dalších 425 milionů korun.

Díky rekonstrukci bude postupně zpřístupněno celé druhé patro zámku s oblíbenou vyhlídkou na druhé arkádě. Vznikne i nová expozice, která představí fundus historického divadla z 18. století. Do dnešní doby se z něj zachovalo přes 20 kompletních sad divadelních kulis, například palác, vězení a kavárna. Současně bude nevyužitá část souboru divadelních dekorací uložena v novém depozitáři s řízeným klimatem. Do této jinak střežené místnosti však budou moci příchozí alespoň nahlédnout díky proskleným dveřím přímo z divadelní expozice.

Technické provozy musely dosud fungovat přímo v hlavní budově zámku. Chybějící zázemí správy zámku se po opravách vrátí do objektu k tomu historicky určenému, kterým je Panský dům, kde bývala v minulosti mateřská škola. Díky tomu se uvolní mnoho prostor na zámku, které bude možno zpřístupnit pro veřejnost. Panský dům podstoupí generální rekonstrukci včetně inženýrských sítí, repase historických oken, dveří a parketových podlah, opravy fasády a rovněž úpravu zahrady.

Zámek v Litomyšli je cennou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Postavit ho dal v 60. až 80. letech 16. století Vratislav z Pernštejna jako dar pro manželku. Pernštejnské renesanční sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené dalšími majiteli, Trauttmansdorffy a Waldstein-Wartenbergy, za účasti předních barokních umělců. Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo z roku 1797. Na seznam UNESCO byl zámek zapsán v roce 1999.
0 comments
add comment

Related articles