NPÚ zrušil soutěž na opravu zámku v Litomyšli a Panského domu

Publisher
ČTK
02.01.2023 18:10
Czech Republic

Litomyšl


Litomyšl - Národní památkový ústav zrušil soutěž na opravu zámku v Litomyšli a Panského domu. Tendr se neúměrně prodloužil a nestihla by se využít dotace EU. Památkáři nyní přepracovávají původní projekt, aby mohli využít alespoň dotaci ze státního programu Péče o národní kulturní dědictví, řekla dnes ČTK mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Sychrov Lucie Bidlasová.


"Začínáme znovu. Budeme muset opět požádat o dotaci a vyhlásit soutěž. Měli jsme už příslib financování z programu Péče o národní kulturní dědictví, ale teď musíme vše přepracovat," uvedla Bidlasová. Další časový průběh si netroufá odhadovat.

Prioritou památkářů je obnova střech na zámku a také restaurování sgrafit. Střechy, oprava vybraných vnitřních prostor zámku a expozice nazvaná Proč je zámek UNESCO se původně měly z větší části zaplatit z dotace z evropského Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která činila zhruba 260 milionů korun. Na obnovu sgrafitové výzdoby zámku, expozici Historické divadlo a divadelní kultura v prostředí aristokracie, opravu Panského domu a madlové zdi a altánu nad baštou u francouzské zahrady chtěl NPÚ využít státní dotaci z programu Péče o národní kulturní dědictví.

Práce financované z IROP měly skončit do 31. října 2023, aby NPÚ mohl splnit všechny podmínky stanovené poskytovatelem dotace, k nimž patří stavební dokončení akce, vyúčtování dotace a kolaudace stavby. Kvůli průtahům v zadávacím řízení, které bylo zahájeno 21. října 2021, způsobeným námitkami a následným přezkumem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale již není reálné původní termín dodržet. Délka stavby by se musela zkrátit z 22 měsíců na méně než deset měsíců. "S ohledem na péči řádného hospodáře vůči prostředkům z veřejných zdrojů nelze po zadavateli požadovat podstoupení vysokého rizika nedokončení projektu v požadovaném termínu, kdy by hrozilo vrácení evropské dotace v plné výši 260,79 milionu korun," uvedla Bidlasová.

NPÚ byl podle svého vyjádření nucen přihlížet obstrukcím neúspěšného dodavatele, který po vlastní chybě, na jejímž základě byl v souladu se zákonem ze zadávacího řízení vyloučen, a nemohl tak zakázku již vyhrát, se stále snažil dosáhnout zmaření akce, což se mu nakonec cestou obstrukcí podařilo. "Proti těmto nevraživým bojům stavebních firem je bohužel zadavatel krátký," uvedla Bidlasová.

NPÚ se na obnovu zámku a Panského domu v minulosti dvakrát nepodařilo získat evropskou dotaci. Památkáři uvedli, že projekty s požadovanými dotacemi přes 250 milionů korun byly dobře připravené, ale doplatily zvláště na to, že objekty nejsou v havarijním stavu.

Zámek v Litomyšli je cennou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Postavit ho dal v 60. až 80. letech 16. století Vratislav z Pernštejna jako dar pro manželku. Pernštejnské renesanční sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené dalšími majiteli, Trauttmansdorffy a Waldstein-Wartenbergy, za účasti předních barokních umělců. Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo z roku 1797. Na seznam UNESCO byl zámek zapsán v roce 1999.
0 comments
add comment

Related articles