Cheopsova pyramida nad Ostravou

Source
www.pyramidanadostravou.cz
Publisher
Tisková zpráva
09.06.2010 18:10
PROJEKTSTUDIO

Pro pochopení a názornou ukázku měřítka a proporcí se David Kotek z ostravské architektonické kanceláře PROJEKTSTUDIO rozhodl vztyčit nad Ostravou model Cheopsovy pyramidy v měřítku 1:1 v kontextu městské blokové struktury a ve vztahu k lidskému měřítku.
      Celý projekt bude trvat po dobu jednoho měsíce (27.8.-25.9.2010) v centru Ostravy v okolí Masarykova náměstí. Pyramida bude vztyčena pomocí světelných paprsků, které budou opisovat její hrany. Světelnou techniku zajišťuje hlavní partner akce firma THORN Lightning CS. Reflektory budou ukotveny ve čtyřech bodech symbolizujících paty jehlanu, základny budou vyrobeny z balíků z lisovaného kovošrotu v měřítku skutečných kvádrů pyramidy.
      Co se týče rozměrů pyramidy, jedná se o jehlan o čtvercové základně se stranou délky 230 metrů a o výšce 147 metrů. Paprsky budou rozsvíceny denně současně s veřejným osvětlením.
      Pyramida se na měsíc stane měřítkem současného evropského města - Ostravy. Stavba, která je vždy viděna a chápána jako solitér, tak bude konfrontována s naším každodenním životem a vnímáním měřítka a proporcí kolem nás.
      Akce bude podpořena nejrůznějšími doprovodnými aktivitami. V plánu jsou akce ve spolupráci s projektem Ostrava 2015, výstava o starověkém Egyptě ve spolupráci s Egyptologickým ústavem na Masarykově náměstí (v jednání) a řada přednášek.
      Projekt je svou malou náročností na provoz a prostor do budoucna připraven i na přesun do dalších měst v rámci České republiky i celé Evropy.

> www.pyramidanadostravou.cz
13 comments
add comment
Subject
Author
Date
Bude to vážně pyramida?
zlý skřítek
10.06.10 11:34
neutne
DAD
10.06.10 11:49
pointa?
jw
10.06.10 03:13
to: zlý skřítek
Thomas
11.06.10 03:33
Symbolika?
Stenly
22.06.10 04:26
show all comments