Zabij svého Fuchse: Psychoanalýza současné brněnské architektury

17/12/2011 – 15/2/2012, 4AM/Galerie architektury, Starobrněnská 18, Brno

Source
Fórum pro architekturu a média
Publisher
Tisková zpráva
21.12.2011 00:15
Exhibitions

Název výstavy je parafrází Freudova výroku "zabij otce", kterým tento zakladatel psychoanalýzy ilustroval moment v psychologickém vývoji člověka ovlivněný úzkými rodinnými a společenskými vztahy a vazbami. Podle Freuda je zdravý osobnostní růst podmíněn existencí výrazné postavy otce-idolu, který by měl být natolik silným soupeřem, aby jeho překonání mohlo znamenat posílení a následné osamostatnění syna-učedníka. Freud ilustroval tuto situaci na příkladu mýtu o Oidipovi a na jeho střetnutí se s otcem v úzké soutěsce, kudy mohl projít pouze jeden člověk. Oidipovo vítězství nad otcem zde symbolizuje splnění důležité životní fáze nezbytné k dalšímu zdravému rozvoji již dospělé osobnosti.

V dějinách brněnské architektury můžeme vztáhnout tuto roli ikonického otce k postavě architekta Bohuslava Fuchse, který patří k nejvýznamnějším představitelům brněnského funkcionalismu. Fuchsovy stavby a odkaz tohoto meziválečného období měl vliv na několik generací brněnských architektů a projevuje se i v současné architektuře. Jeho postava zde proto symbolizuje učitele, jehož existence je pro rozvoj silné tvůrčí osobnosti výhodou, následné  překonání a nalezení vlastní cesty však nezbytností.

Výstava Zabij svého Fuchse má za cíl prozkoumat, jakým způsobem se pět vybraných brněnských tvůrců vyrovnává se svými vzory a jaké principy se projevují v jejich tvorbě. Stejně jako v samotné psychoanalýze hrají i ve výstavě nejdůležitější roli rozhovory, které jsou strukturovány shodnými otázkami. V nich se zaměřujeme na hledání inspirací a blízkých osobností učitelů, na vztah k historii a teorii architektury, na vnímání vlastních staveb a jejich budoucnosti, na proces tvorby a definování důležitých architektonických kvalit. Otázky se zde netýkají realizovaných děl, ale spíše důležitých životních momentů a vědomé náklonnosti k jiným architektonickým či uměleckým vzorům. O tom, jak konkrétně se tyto vazby projevují, mohou svědčit použité záběry staveb prolínající se s výpověďmi architektů a také autorské instalace v jednotlivých "svatyních" tvořících výstavní prostory, které jsou zasvěceny důležitým momentům tvorby každého architekta.

Zúčastnění architekti:
Markéta Veselá (Maura)
Svatopluk Sládeček (New Work)
Ladislav Kuba, Tomáš Pilař
Antonín Novák, Petr Valenta (DRNH)
Zdeněk Fránek

kurátorka: Petra Hlaváčková
architektonické řešení: Peter Stec
kamera, střih: Tomáš Hlaváček (Guerilla.film)
technické řešení a instalace: Jaroslav Sedlák
instalace: Jakub Kopec, Július Majerník, Pavel Richtr, Jan Svoboda, Agáta Žáčková
grafický design: Vít Musil (The Rodina)

Doprovodný program:
20/12/2011 přednáška Kimberly Elman Zarecor (Iowa State University):
How the Avant-Garde Generation Became Communist Bureaucrats: The Case of Architektonická pracovní skupina
v 17:00 v Domě umění města Brna (Malinovského nám. 2)

Rozhovory s architekty:
05/01/2012 Jan Tabor + host
12/01/2012 Rostislav Koryčánek + host
vždy v 19:00 v Domě pánů z Kunštátu (velký sál kavárny Trojka)

> www.forum4am.cz
0 comments
add comment

Related articles