Divadlo architektury : Šárka Svobodová a Jaroslav Sedlák

Source
Petr Bielesz, Muzeum umění Olomouc
Publisher
Tisková zpráva
26.05.2015 13:40
Ve středu 27. května 2015 v 18.00 hodin se v olomouckém Muzeu moderního umění uskuteční vernisáž 'Kolekce' Jaroslava Sedláka a Šárky Svobodové. Akce potrvá až do 1. července 2015.


"Prvky se seskupují do větších celků, s libovolným počtem a uspořádáním svých členů. Tato důležitá vlastnost je výhodná pro současnou typovou výstavbu."


Výstavní instalace architekta Jaroslava Sedláka a teoretičky architektury Šárky Svobodové je reflexí tvůrčího procesu architektů a výtvarníků uplatněného ve veřejných stavbách v dobách minulého režimu. Do určité míry omezená nabídka sériových interiérových produktů se mnohdy stávala zdrojem nových kvalit a oslavou obyčejného předmětu.
Součástí vernisáže bude krátký úvod a diskuze s autory. Světelná instalace volně tematicky navazuje na současně probíhající exteriérovou výstavu Příběh paneláku v Olomouckém kraji.
Jaroslav Sedlák (FA VUT Brno) a Šárka Svobodová (FaVU VUT Brno), členové 4AM/ Fóra pro architekturu a média, dlouhodobě spolupracují na výzkumném a přednáškovém projektu Konsonance moderny, který se věnuje poválečné architektuře - mnohdy z ideologických důvodů odmítané - a jejímu vnímání a hodnocení v současnosti. Publikují odborné texty poukazujících na kvalitu modernistických staveb vzniklých v období před rokem 1989 (tvorba architektů Igora Svobody a Růženy Žertové, Smuteční síň v Brně-Židenicích od Ivana Rullera a veřejné stavby brněnského architekta Jana Dvořáka).
Divadlo architektury je nová výstavní, diskuzní a přednášková platforma Muzea umění Olomouc, která poskytne zázemí pro aktivity týkající se architektury. Připravovaný celoroční program se mimo jiné zaměří na prezentaci současné architektury formou dočasných zásahů vybraných architektů i historiků a teoretiků architektury mladší generace, kteří zprostředkují svou práci i témata, jimiž se dlouhodobě zabývají.

Výstava je přístupná vždy hodinu před pořadem v DH nebo po předchozí telefonické domluvě (tel. +420 585 514 290).

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles