Výtvarné a prostorové řešení výstavy Čas zámořských objevů - veřejná zakázka

Návrh pro Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Source
Petra Drápalová, výstavní oddělení Národního muzea
Publisher
Tisková zpráva
15.08.2013 17:00
Předmětem veřejné zakázky je výtvarné a prostorové řešení výstavy Čas zámořských objevů v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur.

Vyhlašovatel: Národní muzeum, p. o.
 
Sekretář řízení: Mgr. Martin Musil, vedoucí výstavního oddělení, Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00  Praha 1 - Nové Město, e-mail: martin_musil@nm.cz, tel. +420 224 497 460
 
Porota:
Závislí členové poroty:
1. Mgr. Dagmar Fialová, náměstkyně pro sbírkotvornou a výstavní činnost Národního muzea
2. PhDr. Eva Dittertová, komisařka výstavy (ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur)
3. PhDr. Hana Dvořáková, vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, členka Rady pro výstavní činnost Národního muzea
Nezávislí členové poroty:
4. PhDr. Lucie Zadražilová, Ph.D., kurátorka Uměleckoprůmyslového musea (zástupkyně odborné veřejnosti, kvalifikovaná v oboru totožném s oborem výstavy)
5. Ing. arch. Petr Janda (zástupce odborné veřejnosti, kvalifikovaný v oboru totožném s oborem uchazeče)
6. Richard Loskot (zástupce odborné veřejnosti, kvalifikovaný v oboru totožném s oborem uchazeče)
7. Ing. arch. Markéta Bromová (zástupkyně odborné veřejnosti, kvalifikovaná v oboru totožném s oborem uchazeče)

Náhradníci poroty:
Závislí členové poroty:
1. PhDr. Pavel Douša, Ph.D., ředitel Historického muzea Národního muzea
2. PhDr. Kateřina Klápštová, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, kurátorka amerických sbírek, autorka výstavy
Nezávislí členové poroty:
3. Mgr. Martina Lehmannová, kurátorka Muzea hlavního města Prahy (zástupkyně odborné veřejnosti, kvalifikovaný v oboru totožném s oborem výstavy)
4. M.A. Svatopluk Sládeček, zástupce odborné veřejnosti, kvalifikovaný v oboru totožném s oborem uchazeče
 
Předpokládané ceny a odměny celkem: 10 tis. Kč
 
Termíny:
Informační schůzka s autorským týmem výstavy: 13. srpna 2013, 15.00 hod.
Zájem o prohlídku potvrďte, prosíme výstavnímu oddělení Národního muzea na e-mailovou adresu: zuzana_valentova@nm.cz, či oznamte na tel. č. +420 224 497 464.
Termín odevzdání nabídky: 26. srpna 2013, 11.00 hod./ NOVĚ TERMÍN ODEVZDÁNÍ POSUNUT NA 2. 9. 2013, 11hod. (odevzdání je možné pouze po registraci na www.tendermarket.cz)
Termín zasedání hodnotící poroty: 27. srpna 2013, 10.00 hod.
Termín plnění zakázky: září – listopad 2013
Termín otevření výstavy pro veřejnost: 14. listopadu 2013
 
Více informací >
0 comments
add comment

Related articles