Výsledky soutěže Rodinný dům s obytným podkrovím

Publisher
Tisková zpráva
07.07.2009 15:55
VELUX Česká republika, s.r.o.

Soutěž s názvem „Rodinný dům s obytným podkrovím“, kterou uspořádala společnost VELUX Česká republika, s.r.o., již popáté, zná své vítěze. Studenti středních průmyslových škol stavebních z celé České republiky představili své vize a nejlepším projektům se koncem minulého týdne v Písecké bráně v Praze dostalo ocenění.

"Velmi nás těší vzrůstající zájem studentů i škol o účast v soutěži. Studentské práce se také v průběhu pěti let, po které tuto soutěž pořádáme, posunují stále více od konstrukčního zpracování zadaného objektu směrem k tvorbě individuálních návrhů. S potěšením také sledujeme, že ve většině projektů je patrná snaha o dobré zpracování konceptu osvětlení, což pro nás bylo jedním z hlavních cílů zadání soutěže,“ sdělila Ing. Jana Mašatová ze společnosti VELUX v rámci slavnostního vyhlášení v pražské Písecké bráně.
Cílem soutěže realizované společností VELUX, je podpora mladých budoucích architektů 
a stavařů se zaměřením na kreativní návrhy budov, kde jsou střešní okna použita jako hlavní zdroj prosvětlení. Posoudit kvalitu studentských prací na téma obytné podkroví může veřejnost na výstavě v Písecké bráně až do 26. července 2009. Záštitu nad pátým ročníkem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělesné výchovy.
Do soutěže se přihlásilo celkem 177 studentů z 22 středních průmyslových škol stavebních (SPŠS) z celé České republiky. Odborná porota složená z prof. akad. arch. Martina Rajniše, doc. Ing. arch. Karla Havliše a Ing. arch. Kláry Bukolské ze společnosti VELUX vybrala tři vítězné projekty, u nichž shledala vysokou úroveň architektonického a grafického řešení, optimální návrh řešení podkroví a střešních oken s ohledem na zajištění optimálního osvětlení a ventilace. Porota se navíc rozhodla udělit i zvláštní ocenění.

První místo získal projekt Jakuba Červenky ze SPŠS z Valašského Meziříčí. Porotci 
u vítězného návrhu ocenili jednoduchý elementární tvar, správné měřítko a promyšlené osazení do terénu. „Projekt má dobrou úroveň interiérů. Dům je správně osvětlen, prosvětlení odpovídá funkčnímu využití místností. Citlivě je řešeno i propojení interiéru s exteriérem. Příjemný je i nástup do domu přes lávku,“ uvádí porota ve svém hodnocení. Za vítězství si Jakub Červenka odnesl odměnu ve výši 15000 Kč.

Druhé místo a 9000 Kč získal Jan Plíva ze SPŠS a OA z Kadaně, jehož projekt porota zhodnotila takto: „Dům má jednoduchý primární tvar, který je umocněn použitím jednoho materiálu a jasnou koncepcí prosvětlení. Jde o jednoduchý až „provokativní“ nápad.“

Třetí cenu si odnesl Filip Rašek ze SPŠS Arch. J. Gočára z Prahy 4, který porotu zaujal jednoduchým tvarem domu se střídmým užitím materiálů. „Dům má kultivovanou dispozici 
a dobré, až nadstandardní prosvětlení interiéru,“ zdůvodnila porota svůj vývěr. Za svůj návrh byl Filip Rašek oceněn 6000 Kč.

"Byl jsem překvapený rozsahem a často vysokou úrovní zpracovaných návrhů, a to grafikou 
a dokumentací, která často přesahovala koncepční a výtvarnou úroveň projektu. Překvapovala mě přílišná dekorativnost a tvarová nestřídmost, ba přímo rozmařilost, kterou dnes často vidíme v návrzích české katalogové produkce. Lepší inspirací by přitom mohla být česká architektura před druhou světovou válkou,“ zhodnotil letošní ročník soutěže 
prof. akad. arch. Martin Rajniš, člen poroty, architekt, pedagog, cestovatel a bývalý vedoucí atelieru Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze a Technické univerzity v Liberci.
Doc. Ing. arch. Karel Havliš, další člen poroty a vedoucí Ústavu navrhování Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, dodal: „Ocenili jsme projekty s jasným 
a jednoduchým konceptem, protože složitost nemívá synergický efekt. Směřování prostorové tvorby k jednoduchým konceptům a spjatost s architekturou vidím jako cestu, kterou by se měly střední školy ubírat.“

Kromě čtyř vítězných projektů porota také udělila tři další zvláštní ocenění, která si odnesli tito studenti: Martin Lisner ze SPŠS z Hradce Králové, Lukáš Matoušek ze PSŠ z Letohradu a Jakub Zmítko ze SPŠS rovněž z Hradce Králové.

Do soutěže se mohli přihlásit studenti jakéhokoli ročníku středních průmyslových škol stavebních, a to v období od 31. října 2008 do 30. prosince 2008. Z prvního kola postoupily do celostátního první tři návrhy z každé přihlášené školy, případně návrhy oceněné tzv. divokou kartou, které vybrala porota složená ze zástupců školy a společnosti VELUX.
0 comments
add comment

Related articles