Současný dům: vítězové národních kol soutěže

První ročník mezinárodní architektonické soutěže položil základ nové tradici

Publisher
Pavlína Drbálková
13.07.2012 10:20
Foibos

Výstava oceněných prací uzavře první ročník mezinárodní soutěže Současný dům: Očima mladých architektů. Vítězné projekty rodinných domů navržené mladými tvůrci z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska a Slovinska budou vystaveny v  Trmalově vile – Centru architektury individuálního bydlení (Vilová 11, Praha 10-Strašnice) od 2. do 15. července 2012.
Soutěž byla organizována v rámci projektu Via Villas, jehož cílem je posílit povědomí o rezidenční architektuře v zemích Visegrádu a Slovinska jak z hlediska vzdělávacího, tak z hlediska ochrany a zachování kulturního dědictví. Součástí projektu je vydání publikací Slavné vily Maďarska, Slavné vily Polska a Slavné vily Slovinska, které prostřednictvím textového a obrazového materiálu detailně popisují vilovou architekturu daných zemí. Na jejich vzniku se podílejí architekti, teoretici umění a další odborníci. Počítá se s verzemi v maďarském, polském, slovinském a anglickém jazyce (Slavné vily Čech, Moravy a Slezska a Slavné vily Slovenska již byly vydány). Prezentaci knih budou zároveň ve všech zemích Visegrádu doprovázet putovní výstavy. Výstupy celého projektu budou představeny na mezinárodní konferenci a výstavě rezidenční architektury Visegrádských zemí, která se uskuteční v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu v květnu 2013.

Předmětem soutěže Současný dům: Očima mladých architektů bylo zpracování soutěžního návrhu rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Účelem bylo nalézt architektonické řešení současných požadavků, které by odráželo lokální specifika historické a moderní rezidenční architektury, přičemž za velmi důležité kritérium byla považována podpora lokálních tradic, vymezujících se vůči unifikované výstavbě. Smyslem projektu byla výzva ke vzájemnému srovnání nejmladší architektonické tvorby studentů z visegrádských zemí. Cílem bylo reagovat na aktuální otázky individuálního bydlení a životního stylu a pokusit se nabídnout určitý výhled pro budoucnost rodinného bydlení, reflektujícího jak specifické tradice a podmínky jednotlivých regionů, tak společné podloží evropské kultury.

V České republice byla soutěž Současný český dům: Očima mladých architektů organizována ve spolupráci s fakultami architektury českých vysokých škol (ČVUT Praha, VUT Brno, TU Liberec a VŠB - TU Ostrava). Výsledky soutěže byly vyhlášeny v pondělí 16. dubna 2012  na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Zároveň proběhla vernisáž výstavy Současný český dům, na níž bylo představeno 12 českých soutěžních prací od studentů tří českých univerzit. Společně bylo představeno také 25 prací polských studentů ze soutěže "Současný polský dům:očima mladých architektů".

V Polsku byla organizátorkou soutěže Slezská technická univerzita v Gliwicích ve spolupráci s Muzeem architektury ve Wroclawi. Výsledky polské národní soutěže byly prezentovány 19. ledna 2012 v Galerii architektury na Fakultě architektury Slezské technické univerzity v Gliwicích, současně s vernisáží výstavy 33 soutěžních prací.

Na Slovensku  soutěž Současný slovenský dům: Očima mladých architektů organizovala Fakulta architektury STU v Bratislavě ve spolupráci s Foibos Books SK a  výsledky soutěže byly vyhlášeny ve středu 18. dubna 2012  na Fakultě architektury STU v Bratislavě. Zároveň proběhla vernisáž stejnojmenné výstavy, na níž bylo představeno 25 soutěžních prací slovenských studentů.

Ve Slovinsku projekt slovinského současného rodinného domu vytvořila Eva Prelovšek Niemelä (Slovinsko) a Aarne Niemelä (Finsko), mladí architekti žijící v Lublani. Jejich práce nese název „Dům na konci“ města: Současný slovinský dům na rozhrnaní Alp a Jaderského moře.

V Maďarsku se  národní soutěž Současný maďarský dům: Očima mladých architektů  konala ve spolupráci Fakulty architektury Univerzity v Debrecenu s Asociací maďarských architektů.  Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo 25. dubna 2012 na Fakultě architektury Univerzity v Debrecenu. Porota vybírala ocenění ze  28 prací.
Výstava všech 28 prací byla  14. května 2012 prezentována na Fakultě architektury Univerzity v Debrecenu spolu s prezentací vítězných prací, vytvořených mladými architekty z Maďarska, Polska, Slovenska, České republiky a Slovinska.

Výsledky soutěžních prací ve všech zemích Visegrádu byly zpřístupněny široké veřejnosti na národních výstavách spojených s komentovanými prohlídkami za účasti mladých tvůrců.

Vítězové národních soutěží z České republiky, Polska, Maďarska, Slovenska a Slovinska se od 14. do 18. května 2012 sešli na mezinárodním workshopu v maďarském Debrecenu, kde mohli navzájem porovnat svoje práce a diskutovat o nich s architekty, historiky architektury a pedagogy z visegrádských zemí. Zároveň pak ve dvou tvůrčích týmech společně pracovali na projektu Současný evropský dům: Očima mladých architektů.  Výsledky jejich práce na workshopu a další fakultativní práce obou týmů budou následně prezentovány na semináři v Bruselu v květnu 2013, kde budou představeny spolu s výsledky celého projektu Via Villas.

Nejen tvůrčí nasazení finalistů, ale také průběh a výsledky všech národních soutěžních kol prokázaly zájem mladých architektů o danou problematiku a bezezbytku naplnily smysl soutěže - výzvu ke vzájemnému srovnání nejmladší architektonické tvorby studentů z visegrádských zemí a jejich společné odpovědi na aktuální otázky současného a budoucího života. Spontánní byly i výzvy mladých architektů a jejich pedagogů pokračovat v soutěži i v budoucnu. Proto nezůstane pouze u jednoho  ročníku, soutěž bude organizována i v příštích letech a věříme, že se promění v dlouholetou tradici.

Projekt byl podpořen evropským programem Culture (2007 – 2013) a Mezinárodním visegrádským fondem a byl od počátku vyhlášení prezentován na: www.greatvillas.org

Současný polský dům
Výsledky polské národní soutěže byly prezentovány 19. ledna 2012 v Galerii architektury na Fakultě architektury Slezské technické univerzity v Gliwicích, současně s vernisáží výstavy 33 soutěžních prací. Organizátory polské soutěže byla  Slezska technická univerzita a Muzeum architektury ve Wroclawi. Výstava proběhla pod záštitou  generální konzulky Polské republiky v Ostravě Anny Olszewské.

Porota polské národní soutěže:
prof. dr hab. ing. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki – předseda poroty
prof. dr hab. ing. arch. Andrzej Niezabitowski
dr ing. arch. Magdalena Zmudzinska-Nowak
dr ing. arch. Jerzy Wojewodka
dr ing. arch. Ryszard Nakonieczny

Porota se jednomyslně rozhodla udělit hlavní cenu projektu:
The Podhale-Style House, autoři  Sylwia Dendys a Katarzyna Nycz

Současný polský dům inspirovaný regionální architekturou Podhale vychází z tradičního typu obydlí z oblastí Zakopané, ale zároveň mění jeho sociální strukturu a konstrukční technologie. Tvar domu byl silně ovlivněn  hornatou krajinou Podhale a specifickými klimatickými podmínkami.  Sedlový tvar střechy převedený do moderního jazyka a  použitému materiálu byla zachována harmonie  regionální architektonické krajiny. Část budovy  schována v zemí získala široký výhled na hornatou krajinu Tater.  Dům umístěný do otevřené krajiny dobře zapadá do okolí svým terasovitým uspořádáním a zelenou střechou garáže na úrovni ulice.Čestné uznání bylo uděleno projektu:
Contemporary Polish House, autoři: Agnieszka Szymiczek and Tomasz Kapuł

Současný český dům
Výsledky architektonické soutěže Současný český dům: Očima mladých architektů byly vyhlášeny v pondělí 16. dubna 2012  na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Zároveň proběhla vernisáž výstavy Současný český a polský dům, na níž bylo představeno  12 českých soutěžních prací od studentů tří českých univerzit a 25 prací polských studentů, kteří se zúčastnili národního kola soutěže pod názvem Současný polský dům, organizovaného ve spolupráci s Fakultou architektury Slezské technické univerzity v Gliwici a Muzeem Architektury ve Wroclawi. Česká národní soutěž proběhla pod záštitou ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, primátora města Prahy Bohuslava Svobody a starostky Prahy 6 Marie Kousalíkové.  Mediálními partnery české soutěže byly  Český rozhlas a Archiweb.cz .

Porota české národní soutěže:
Ing. arch Markéta Cajthamlová
Ing. arch Jakub Kynčl
Ing. arch. Alexandr Skalický

Porota se jednomyslně rozhodla udělit tyto ceny:
Tomáš Čech (FA ČVUT) – hlavní cena, nominace na workshop v maďarském Debrecenu
Tomáš Hanák (FA ČVUT) - ocenění
Jakub Heidler, Michal Gabaš (FA ČVUT) - ocenění
Juraj Biroš, Matúš Pajor (FA ČVUT) - ocenění
Martina Mlčochová a Patrik Bílý (VŠB-TU, FAST Ostrava, Katedra architektury) - ocenění

Porota ocenila komplexnost návrhu reprezentovanou čistotou a variabilností dispozice, uměřeností prostorové koncepce, použitím jednoduchého tvarosloví i materiálu a především schopností nazírání na stavbu a pozemek jako jeden celek ve vazbě na okolní strukturu zástavby. Návrh „Současného českého domu“ se snaží přinést řešení formu stavění mimo velkoměsto. Chce být plnohodnotným soudobým bydlením, zároveň ale nenarušovat ráz a atmosféru okolí. Nechce negativně působit na křivky krajiny, nechce být “trnem v oku“ kolemjdoucím a sousedům. Cílem je přátelské a pokorné prostředí dovnitř i ven, které zná svůj účel a míru. Dům se nechce před okolím uzavírat. Jasně definuje soukromý prostor a ulici, ale přitom zůstává otevřený. Říká: „Pojďte dál, rádi vás uvidíme.“ V interiéru jsou všechny obytné místnosti vizuálně propojeny a rodina tak může naplňovat svůj hlavní účel, společný život. Jednotlivé prostory však umožňují vytvoření vlastního intimního místa. Zóna dětí počítá s jejich vývojem. V předškolním věku si hrají na zemi a uvítají velkou hernu, během školních let potřebují vlastní útočiště, využijí ale “hrací chodbu“. Těsně před odchodem z domova potřebují plnohodnotný soukromý prostor, “obytná chodba“ jim zároveň nabízí možnost společného trávení času.Současný slovenský dům
Výsledky soutěže Současný slovenský dům: Očima mladých architektů byly vyhlášeny ve středu 18. dubna 2012  na Fakultě architektury STU v Bratislavě. Zároveň proběhla vernisáž stejnojmenné výstavy, na níž bylo představeno 25 soutěžních prací slovenských studentů, organizované ve spolupráci s Fakultou architektury STU v Bratislavě. Sponzory slovenské části soutěže jsou Baumit a nakladatelství Eurostav.

Porota slovenské národní soutěže:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Ing.arch. Pavol Pokorný
prof. Ing. arch. Ľubomír Závodný

Porota se jednomyslně rozhodla udělit hlavní cenu projektu:
Současný slovenský dům, autor Ondrej Kurek z Povazské Bystrice

Za významnou vlastnost slovenského rodinného domu nepovažuji formální specifika, případně drobné regionální rozdíly, spíše jeho význam ve formování a vytváření sociálních vztahů v rámci rodiny a bezprostředního okolí. Rodinný dům navrhuji pro specifický pozemek v Trenčíně. Stará zahrada s ovocným sadem -  atypická parcela dlouhá 130 a úzká jen 14 metrů. Má nevšední proporce, blízkost rodiny, přátel, školky, práce i centra města spojují komfort života ve  městě se soukromím života v domě a to bez rizika izolace za plotem příměstského satelitu.
Do této dlouhé zahrady navrhuji dlouhý dům, rozdělený na dvě poloviny. Privátní prostory na jedné, společné na druhé straně. Děstské pokoje se budou celé otvírat do “multiprostoru” sloužícího jako herna, dílna, nebo pracovna. Nábytek na kolečkách v něm lze volně přesouvat. Dům se stane chodbou, a život komunikací jeho obyvatel. Mladá rodina s malými dětmi, nezatíženými předsudky o bydlení, si může společně utvářet  svoje vlastní archetypy.Současný maďarský dům
Vyhlášení výsledků soutěže Současný maďarský dům: Očima mladých architektů se uskutečnilo 25. dubna 2012 na Fakultě architektury Univerzity v Debrecenu. Porota vybírala ocenění ze  28 prací. Slavnostní ceremoniál spojený s předáním cen proběhl spolu s prezentací vítězných prací, vytvořených mladými architekty z Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a České republiky v rámci mezinárodní soutěže Současný dům. Vernisáž 14. května 2012 na Fakultě architektury Univerzity v Debrecenu. Na výstavě  byly zároveň prezentovány všechny maďarské soutěžní práce. Maďarská národní soutěž se koná ve spolupráci s Asociací maďarských architektů.

Porota maďarské národní soutěže:
Prof. Puhl Antal DLA
Szalai András DLA
Masznyik Csaba
Golda János DLA

Porota se jednomyslně rozhodla udělit hlavní cenut projektu:
Contemporary Hungarian House, autoři Eszter Tusán a Márton Nagy (Univerzita Szent István)

Náš projekt jsme umístili do 9. městské části Budapešti,  do Outer Ferencváros. Jde o industriální oblast, která je rozdělena do 3 částí: ulice Soroksári, ulice Gubacsi a oblast kolem ulice Outer Mester. Místo, které jsme vybrali, leží na rohu ulic Mester a Koppány. Ačkoli se tato lokace nenachází v centru města, je vybavena odpovídající infrastrukturou a je snadno dosažitelná. Vybrali jsme ji pro její kulturní půvab, neboť se v jejím okolí nachází Dům umění a Národní divadlo je rovněž nedaleko odtud.
Součástí našeho projektu je tovární budova, která byla v souladu s regulačním plánem vyhlášena jako chráněná památka v roce 2002. V souladu s tímto plánem mají na místě bývalých, rozpadajících se industriálních budov vzniknout moderní kanceláře. Revitalizaci tohoto zanedbaného území považujeme za důležitou, ale v naší koncepci, na rozdíl od regulačního plánu, chceme z tohoto území vytvořit rezidenční oblast.
V našem projektu využíváme tovární budovu jako centrum současného umění, kde může nalézt uplatnění každý druh umění. Chceme zde vytvořit ateliéry, workshopy, hudební a taneční studia. Hlavní, ústřední část budovy bude sloužit jako veřejný prostor, kde mohou umělci představit svoje práce.
Vytvořili jsme  prototyp takové budovy, podle níž budou stavěny budovy rezidenční oblasti. Našim cílem bylo vytvoření domu, který reflektuje naše národní hodnoty a tradice. Tvar a plán domu byl vytvořen na základě maďarského farmářského statku s tradičním dispozicemi. Jeho moderní ráz tkví v použitém materiálu (power glass, nanocon) a operačním systému (land collector).Současný slovinský dům
Projekt slovinského současného rodinného domu vytvořila Eva Prelovšek Niemelä (Slovinsko) a Aarne Niemelä (Finsko), mladí architekti žijící v Ljubljani. Jejich práce nese název „Dům na konci“ města: Současný slovinský dům na rozhrnaní Alp a Jaderského moře.

Slovinsko je rozmanitá země s velkými rozdíly v klimatických podmínkách a architektonickém dědictví: od Alp až po Středozemí a Panonii, abychom jmenovali alespoň ty nejodlišnější oblasti. Náš typický slovinský dům jsme umístili do středního Slovinska, protože se vyznačuje nejvyšší hustotou obyvatelstva a výraznými kulturními křižovatkami. Dům splňuje několik důležitých kritérií: parcela o rozloze 400 m2 tvoří kompaktní urbanistickou jednotku, která zaplňuje městskou proluku se čtyřmetrovou vzdáleností zastavěné plochy od okraje pozemku, jde o nízkoenergetický dům (chráněný před sluncem i chladem),  odpovídající kritériím kulturní a sociální udržitelnosti.Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


0 comments
add comment

Related articles