Praha s IPR dnes vyhlásily mezinárodní architektonickou soutěž na podobu Vltavské filharmonie

Publisher
Tisková zpráva
23.08.2021 10:20
Czech Republic

Prague


Pohledy architektů z celého světa směřují od dneška ještě výrazněji na Prahu. Hlavní město ČR dnes společně se svým Institutem plánování a rozvoje (IPR) oficiálně vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž o návrh: Vltavská filharmonie. Porota vybere vítězný návrh budovy pro nový koncertní sál, který bude stát v Praze Holešovicích u stanice metra Vltavská, v květnu 2022. Soutěžící si za oceněné návrhy na skicovném rozdělí 18 milionů korun.

Další výrazný krok k tomu, aby v Praze po dlouhých více než 100 letech stála nová významná kulturní stavba, byl učiněn právě dnes. Vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové budovy pro koncertní sál – Vltavské filharmonie je událostí mezinárodního významu nejen pro Prahu, ale i celou Českou republiku. Předběžný zájem zúčastnit se jí prozatím potvrdilo cca 60 studií z celého světa včetně České republiky.

Počínaje dneškem mohou už všichni zájemci oficiálně podávat své přihlášky do soutěže. Pět subjektů především z řad renomovaných architektonických studií světa bude pak k účasti vyzváno přímo. Jsou to DILLER SCOFIDIO + RENFRO, Snøhetta, Ateliers Jean Nouvel, David Chipperfield Architects a SANAA.

Posledním dnem pro podání přihlášek je 30. září 2021. V říjnu 2021 potom porota soutěže k pěti již vyzvaným vybere dalších 15 týmů. V soutěži tak bude pokračovat celkem 20 týmů, což je v mezinárodním srovnání raritní počet. Za zhruba 6 měsíců, v březnu 2022, pak tito soutěžící odevzdají své architektonické návrhy Vltavské filharmonie a jejího bezprostředního okolí. Porota začne odevzdané návrhy hodnotit v dubnu 2022 a v květnu 2022 by měl být znám vítěz a soutěž oficiálně skončí.

Porota je finálně složená z 11 řádných členů (s hlasovacím právem) a 21 náhradníků (účastní se všech jednání a společných debat poroty). Kromě předsedy Michala Sedláčka jsou jejími řádnými členy Andreas Cukrowicz (mj. zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži koncertního sálu v Mnichově), Tina Saaby (mj. někdejší městská architektka Kodaně) či Peter Gero (mj. se v Hamburku podílel na vzniku nové čtvrti Hafen City). Z českých architektů jsou jejími členy Josef Pleskot, Marcela Steinbachová či Martin Krupauer (vedoucí projektový manažer Vltavské filharmonie).

Politickou reprezentaci státu a hlavního města pak v porotě zastupují mj. ministr kultury vlády ČR Lubomír Zaorálek, primátor Prahy Zdeněk Hřib, první náměstek primátora Petr Hlaváček a poslanec Parlamentu ČR i zastupitel Prahy Jan Čižinský.

Participace a sociologický průzkum jsou součástí podkladů architektonické soutěže. Mimo základních cílů zadavatele, návrhu stavebního programu vycházejícího z doporučení analýzy využitelnosti konsorcia Henning Larsen, AEA Consulting a Buro Happold a dalších materiálů jsou součástí podkladů pro soutěžící i výsledky participace a sociologického průzkumu. Ty byly zpracovány z podkladů získaných od pražské veřejnosti přímou interakcí jak na místě, kde bude budova filharmonie stát (např. komentované vycházky), tak jinými způsoby včetně ankety. Mezi březnem a červnem 2021 se také uskutečnilo několik workshopů s Městskou částí Prahy 7 a s místními kulturními a komunitními aktéry.

K zásadním výstupům participace patří poptávka po komunitních prostorech, protože jak místní spolky, tak i zdejší městská část by v rámci budovy Vltavské filharmonie (VF) uvítaly prostory pro komunitní akce. Hudební školy (ZUŠ i konzervatoře) chtějí využívat koncertní sál a zkušebny se zázemím.

Velice významná je i poptávka po veřejném venkovním prostoru pro setkávání, odpočinek nebo i pořádání nejrůznějších druhů akcí, který by měl být součástí projektu Vltavské filharmonie.

Na vzorku cca 1500 respondentů starších 15 let provedla též agentura Median v období mezi půlkou června a července letošního roku sociologický průzkum. Také jeho závěry budou zahrnuty do podkladů soutěže. Všechny tři dotazované skupiny respondentů, tzn. Pražané mimo obyvatele Prahy 7, rezidenti a častí návštěvníci Prahy 7 a skupina audience (ti co pravidelně navštěvují kulturní akce v Praze) a abonenti (pravidelní návštěvníci koncertů) se v hlavních závěrech průzkumu shodovali.

Projekt Vltavské filharmonie (výstavba architektonicky zajímavé budovy na zanedbaném území okolo metra Vltavská) má výraznou podporu u všech zmiňovaných skupin průzkumu (mezi 60-70 %). V rámci doplňkových funkcí Vltavské filharmonie by respondenti přivítali především kavárny, restaurace, v přilehlém okolí pak preferují možnost posezení, odpočinku a setkávání s přáteli. Naopak by jim zde vadili kancelářské prostory. Z dalších doprovodných aktivit má jejich největší podporu promítání. Co se týká frekvence návštěv Vltavské filharmonie, tři čtvrtiny rezidentů a návštěvníků Prahy 7 potvrzuje zájem do Vltavské filharmonie zavítat aspoň jednou za čtvrt roku (desetina rezidentů Prahy 7 by dokonce ráda přišla každý týden). Z ostatních Pražanů by se se vypravilo aspoň jednou za 3 měsíce 2/3 lidí a mezi abonenty by dokonce aspoň jednou za měsíc do objektu VF chtěli zavítat 4 z 5. Při návštěvě Vltavské filharmonie by se chtěly oslovené cílové skupiny shodně cítit zejména důstojně, elegantně či slavnostně. Za nejméně vhodné ve vnitřních prostorách budovy pak respondenti považují jejich využívání k práci.

Podrobnější výsledky participace a sociologického průzkumu budou zveřejněny na: https://vltavskafilharmonie.cz/cs/participace 

Harmonogram projektu Vltavské filharmonie

Po ukončení architektonické soutěže budou po uzavření smlouvy s jejím vítězem zahájeny práce na tvorbě projektové dokumentace a následně získání potřebných povolení k zahájení stavby. Celá tato druhá etapa projektu by měla být podle plánu dokončena v roce 2025. Její náklady jsou odhadovány 750 milionů korun.

Finální, třetí etapa by měla začít výběrem zhotovitele stavby během roku 2026. Se zahájením stavebních prací se počítá o rok později v roce 2027. Přímé stavební náklady samotné stavby budovy Vltavské filharmonie byly k lednu 2021 odhadovány na 4,9 miliardy korun. Ekonomické analýzy doporučují jako nejvýhodnější variantu investici rozdělit mezi stát, hlavní město a soukromý sektor. Celkové náklady na vybudování Vltavské filharmonie mají tedy podle odhadů dosáhnout 6,1 miliardy korun.

Nový koncertní sál by měl být dokončen za 10 let, tedy v roce 2031.

Budova Vltavské filharmonie v Praze by měla mít celkem tři sály: hlavní – koncertní, pro cca 1800 diváků, malý sál pro komorní hudbu s kapacitou cca 700 míst a multifunkční pro ostatní žánry a typy akcí s kapacitou až 500 míst. Hlavní koncertní sál nabídne špičkovou akustiku, dokonalé prostorové a vizuální parametry a zázemí odpovídající standardům 21. století. V budově naleznou zázemí i oba významné pražské orchestry – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a Česká filharmonie. Součástí stavby bude i hudební oddělení Městské knihovny a další kreativní prostory, které se stanou dalším důležitým pilířem stavebního programu budovy. Architektonicky výrazná budova Vltavské filharmonie na břehu Vltavy se stane iniciátorem revitalizace území Bubny-Zátory. Vltavská filharmonie se tak stane novým kulturním centrem Prahy a celé České republiky.
21 comments
add comment
Subject
Author
Date
škoda že soutěž není otevřená
Lurago
24.08.21 09:32
Místo, cena, velikost
Vích
24.08.21 01:56
Hm,...
šakal
24.08.21 04:17
Komunální volby za rok.
Josef Brofský
24.08.21 04:31
zadávací podmínky
Lurago
25.08.21 01:06
show all comments

Related articles