Nebojte se modulárních staveb

4.ročník architektonické soutěže „Návrh modulárního obytného souboru“

Publisher
Tisková zpráva
18.11.2009 14:00
Competitions

KOMA MODULAR s.r.o.

Firma KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. vyhlásila již 4. ročník architektonické soutěže pro studenty architektury a stavebnictví v České republice a na Slovensku. V letošním ročníku reaguje firma na potřeby nízko-nákladových malometrážních startovacích bytů. V současné době je nedostatek malometrážních bytů na trhu a výstavba bytových domů z prostorových modulů je  řešením pro uspokojení bytových potřeb mladých rodin nebo pro osamělé seniory. Domy z prostorových modulů přináší užitek pro investory hlavně tím, že výstavba je až 4x rychlejší v porovnání se standardní metodou, cena je cca o 30% výhodnější než podobný dům standardně postavený a nenahraditelná výhoda je, že domy z prostorových modulů lze rozebrat a znovu postavit na novém místě. Z tohoto důvodu lze stavět i na parcelách, které počítají v budoucnosti s jiným než bytovým využitím nebo lze budovu prodat jinému investorovi bez vazby na pozemek nebo ji po ukončení potřeby rozprodat dle jednotlivých modulů. Moduly lze podle potřeby přidávat nebo odebírat bez omezení provozu.

Předcházející tři ročníky architektonické soutěže prokázaly, že výstavba z prostorových modulů oslovuje mladé architekty. Současná překotná doba je charakteristická rychlostí a změnami, kdy nelze brát nic za trvalé. Této charakteristice vyhovuje právě výstavba z prostorových modulů. Mladí architekti rychle pochopili, že tento systém svou účelovou dokonalostí lze přiblížit dokonalosti estetické. V minulých ročnících vyhrávaly hlavně návrhy, které svou homogenitou obalu dávaly vyniknout svému obsahu. Snahy zakrývat různými druhy pláště prostorové moduly tak, aby vzhled budovy byl stejný jako budovy vystavěné standardními metodami, neměly u poroty úspěch.

Prostorové moduly jsou vyráběny podobně jako automobily na výrobní lince. Nosný rám tvoří kostra z pozinkovaného plechu a postupně je prostorový modul osazován podlahou, stropem, stěnami, výplněmi otvorů, elektroinstalacemi, sanitárním vybavením a konečnou úpravou povrchů. 90% činnosti je provedeno ve výrobní hale, za stálého klimatu, za permanentního dozoru kvality. Zbylých 10% výstavby se provádí na staveništi, kde jsou formou letmé montáže jednotlivé prostorové moduly skládány na připravené základy do konečné podoby celé budovy.

V loňském roce prostorová modulace oslavila padesát let od svého vzniku, kdy v USA byl postaven první dům z prostorových modulů podle stavebních norem. Modulární výstavba zaručuje splnění všech hygienických, tepelných, požárních a statických požadavků. Svými tepelně izolačními vlastnostmi dokonce modulární výstavba standardní výstavbu převyšuje. Stěny prostorových modulů jsou tvořeny sendvičovými konstrukcemi, které si našly uplatnění u staveb pasivních domů. KOMA MODULAR CONSTRUCTION  má ve svém výrobním programu také nízko-energetický modul typově označený M3. Vývojem tohoto nízko-energetického modulu firma skloubila výhody přenositelných budov a nízko-energetických staveb.

Bližší informace o 4.ročníku architektonické soutěže naleznete na stránce
http://www.koma-modular-construction.cz/koma/public/cs/o-nas/aktivity

Základní termíny soutěže
  • Vyhlášení soutěže – 16. 11. 2009
  • Možnost podání dotazů (emailem) - do 15. 2. 2010
  • Zodpovězení dotazů porotou nebo pověřenými členy poroty (dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na www.koma-modular-construction.cz) - do 30. 2. 2010
  • Odevzdání soutěžních - do 15. 3. 2010
  • Hodnotící zasedání poroty - do 30. 3. 2010
  • Oznámení výsledků - do 1. 4. 2010
  • Slavnostní předání cen odměněným v rámci 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně ve dnech 13.–17. 4. 2010
Ceny
  • 1.cena – 30.000,- Kč
  • 2.cena – 20.000,- Kč
  • 3.cena – 10.000,- Kč

Related articles