Výsledky soutěže o návrh modulárního obytného souboru

Publisher
Tisková zpráva
18.04.2010 00:05
KOMA MODULAR s.r.o.

Jednokolová anonymní architektonická soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých škol architektonického zaměření.

Vyhlašovatel
Koma Modular Construction s. r. o.
 
Předmět soutěže
Zpracování architektonického návrhu městského obytného souboru v Nitře vystavěného systémem prostorové modulace.
 
Termín konání soutěže
16. 11. 2009 - 15. 3. 2010
 
Porota
Řádní členové závislí:
  • Ing. arch. Stanislav Babčan, autorizovaný architekt, hlavní architekt města Nitra
  • Ing. Martin Hart, ředitel marketingu KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.
Řádní členové nezávislí:
  • Doc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc., autorizovaný architekt a vedoucí katedry architektury FSv ČVUT
  • Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., prorektorka FA VUT Brno
  • Ing. arch. Dagmar Nová, autorizovaný architekt, hlavní architekt města Zlína
  • prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislavě, fakulta architektury, Ústav urbanizmu a územného plánovania
  • M. Arch. Ing. arch. Adam Gebrian, kritik a teoretik architektury, vedoucí ateliéru FUA TU Liberec
Náhradníci závislí:
  • Karel Kolínský, obchodní ředitel KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.
Náhradníci nezávislí:
  • Ing. Tomáš Cendelín, architekt modulárních staveb
  • Ing. arch. Zdeňka Vydrová, autorizovaný architekt
Počet odevzdaných návrhů: 36

Celkové hodnocení poroty
Porota ocenila vysokou úroveň předložených návrhů. Z 36 předložených návrhů jednomyslně vybrala 9 prací do finále, které úspěšně řešily obě skupiny hodnocených kriterií vztahující se k lokalitě v Nitře a k modulární výstavbě vyhlašovatele. Obecně porota vytkla chybějící úvahy nad širšími vztahy v okolí a nejasnou vazbou. Zajímavým výsledkem je, že lépe byly hodnoceny projekty s menším počtem bytů (počet bytů ve finálových pracích se pohyboval od 55 do 103 bytů).

Ceny:

1. cena (30.000 Kč): Tomáš Henkel, Ondřej Fiala (ČVUT Praha FA)
Hodnocení poroty: Na vítězi soutěže se porota absolutně shodla (90% možných bodů). Autor prokázal, že modulární systém lze povýšit na vysoký standard bydlení, a to přiměřeně k zadání startovních bytů. Největším přínosem je kvalitní obytný prostor souboru. Architektonická hlediska byla upřednostněna před technickými a ekonomickými aspekty. Který prokázal použití modulů pro bydlení, ale také pro garáže a služby.

2. cena (15.000 Kč): Vojtěch Hajný, Pavel Rak (ČVUT Praha, FAST/ Ecole d´Architecture, Marna la Vallée, Francie)
Hodnocení poroty: Autor vyřešil a nejvíce se přiblížil zadání startovních bytů. S rozvahou širších vztahů úspěšně vyřešil uspořádání jednotlivých domů, zeleně a dopravy v klidu v „polosuterénu“. Technické řešení mosuly idealizuje jako pevné krabičky.

3. cena (5.000 Kč): Jan Hora, Jan Veisser (TU Liberec, fakulta umění a architektury)
Hodnocení poroty: Autor prozkoumal možnosti husté, kompaktní, autonomní struktury na pozemku. Dosáhl formálně bohatého prostoru s malým počtem prvků a jednoduchým technickým řešením. Rozpaky vzbudily pravděpodobné kolize s normami (např. oslunění staveb, požární bezpečnost).

3. cena (5.000 Kč): Bc. Peter Šercel, Br. Andrej Švec, Br. Martin Tisovský (STU Bratislava FA)
Hodnocení poroty: Autor navrhl jednoduchou urbanistickou osnovu – výškově odděluje veřejný prostor a zahradu podél diagonální komunikace, ve kterém plují solitéry pavlačových domů. Kladně hodnocen je výraz odpovídající soudobým bytovým domům.

3. cena (5.000 Kč): Michal Šmihula (VUT Brno FA)
Hodnocení poroty: Autor vytvořil kompaktní soubor drobných hmot, uzavírající částečně prostupný intimní prostor. Velmi atraktivní vzhled je dosažen schematickým zobrazením. Kladně hodnocený je uvolněný parter a kinetická fasáda slunolamů jako atraktivní prvek modulární výstavby. Kvalitní dispozice jsou umožněny maximálními rozměry modulů.
13 comments
add comment
Subject
Author
Date
no toto
Vích
18.04.10 11:25
...No, pane Víchu, jistě...
šakal
18.04.10 12:07
šakale
Vích
18.04.10 06:44
Pro pana Vícha o prostorové modulaci
Martin Hart
18.04.10 08:21
re Hart
Vích
19.04.10 11:36
show all comments

Related articles