Knihovna a společenské centrum v Úvalech - výsledky soutěže

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování projektového architektonického návrhu na výstavbu knihovny společenského centra v Úvalech, nám. Arnošta z Pardubic, čp. 18.

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o.p.s. / Město Úvaly
Sekretář soutěže: Ing. arch. Petr Brožek / BRAK architects
Datum konání soutěže: 11.4.2016 - 14.6.2016
Datum zveřejnění výsledků: 4.7.2016
Počet odevzdaných návrhů: 23
Ceny a odměny celkem: 440 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Mgr. Petr Borecký
Ing. Jan Černý
Iva Krňanská

Řádní členové poroty - nezávislí
Mgr. Akad. arch. Roman Brychta
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Ing. arch. Marek Štěpán
Ing. arch. Ondřej Chybík

Náhradníci poroty - závislí
Dr. Vítězslav Pokorný
Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Ivo Herman
Odborný znalec: RNDr. Tomáš Řehák1. cena: 200 000,-
Autoři: 
A.LT Architekti, v.o.s, 
Ing. arch. Peter Lacko
S
polupracovníci: Filip Tittelbach, Michala Slynková, Martina Svobodová, Ondřej Hlaváček, 
Ing. arch. Lenka Dvořáková
Hodnocení poroty: Uliční fasáda působí přesvědčivě, městsky a reprezentativně. Sál, který je umístěn do druhého nadzemního patra, se vizuálně stává součástí náměstí a tím potvrzuje svoji veřejnou funkci. Sál může fungovat samostatně, tedy nezávisle na provozu knihovny a předsálí je možné propojit s budovou městského úřadu. Jedná se o formálně srozumitelné řešení. Dvorní fasáda nabízí fyzický kontakt se zahradou v parteru i vizuální v patře. Porota doporučuje přeřešit vnitřní dispozice tak, aby více komunikovala s navrženým průchodem a dvorem radnice a posílila tak živost veřejného městského parteru. Vnitřní prostor je navržen flexibilně a disponuje možností reagovat na konkrétní dispoziční požadavky klienta. Prostor knihovny je jednoduše propojen s kavárnou, která je v přímém kontaktu s náměstím. Porota doporučuje zoptimalizovat prosvětlené plochy světlíků, aby nedocházelo k přehřívání vnitřních prostor. Návrh splňuje očekávání a je přínosem pro zkvalitnění veřejného městského prostoru.
3. cena: 90 000,- 

Autoři: Atelier NEW HOW, 
Ing. arch. Filip Havliš, Ing. arch. David Zámečník 

Spolupracovníci: Ing. arch. Ondřej Novosad, Martin Janoušek, Jan Havlíček
Hodnocení poroty: Koncepce pracuje s vhodným měřítkem do ulice i dvora. Vnitřní uspořádání se jeví logické ve vztahu k architektonickému prostoru. Porota doporučuje větší kázeň v materiálech. Jako problematické se jeví umístění prostoru knihovny od 2NP a slepé fasády do dvorního traktu. Vestibul budovy se rozlévá do okolních veřejných prostor (pasáž, terasa, loubí) a tím může iniciovat oživení daného místa.
3. cena: 90.000,-
Autoři: 
CUBOID ARCHITEKTI, s.r.o., 
Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Magdalena Pappová, Ing. arch. Milan Vít
Spolupracovníci: Ing. arch. Ondřej Zavřel
Hodnocení poroty: Navržený objekt dispozičně vhodně navazuje na náměstí. Do parteru umísťuje kavárnu, která je v přímé vazbě na knihovnu. Forma navrženého objektu reaguje na okolí rozpačitě. Navržený objekt z pohledu z náměstí až příliš splývá s okolím. Motiv rozevřené knihy je příliš ilustrativní. Jako velké pozitivum bylo hodnocené vnitřní uspořádání dispozic, které se jeví jako efektivní a flexibilní. Umístění společenského sálu ve druhém patře je vhodné. V parteru by bylo dobré posílit komunikaci mezi vnitřním prostorem knihovny a prostorem zahrady a nádvoří městského úřadu.
Odměna: 60.000,-
Autoři: Ing. arch. Martin Štrouf, Ing. arch. Ondřej Zdvomka, 
Akad. arch. Jiří Deýl 

Spolupracovníci: Ing. arch. Petr Uhlíř, Ing. arch. Kristýna Vítů, Vojtěch Jelínek
Hodnocení poroty: Návrh, který vyvolal velkou diskuzi v porotě. Byl oceněn hlavně jiný a svěží pohled na urbanistické řešení lokality. Nabízí velkorysý veřejný prostor, který prostupuje řešeným územím k zahradě a posiluje tak význam knihovny jako veřejné instituce. Do tohoto prostoru orientuje dlouhou fasádu objektu, který v sobě skrývá flexibilní dispoziční řešení, které je možné dál rozvíjet či měnit. Jako hlavní nedostatek bylo nepřesvědčivé řešení fasády jako celku a dále pak ve vztahu k sousední parcele fary.


Více informací >
0 comments
add comment

Related articles