Ještěd f kleci 29 - slavnostní vyhlášení

za zimní semestr 2022/2023

Source
Tým JFK
Publisher
Tisková zpráva
06.02.2023 15:20
Czech Republic

Liberec

Máme za sebou 29. ročník Ještědu f Kleci! Co bylo letos na programu a kdo zvítězil?
 
Celý semestr Fakultě umění a architektury TU v Liberci je bilancován v hodnocené soutěži našich prací. K tomu jsou přidružené další doprovodné akce. Zaměřili jsme se při něm opět na propojování fakulty s městem. Věříme že kdo více, než studenti architektury mohou městu předávat kulturní přesah. Toto jsme se snažili ukázat oživováním pozapomenutých míst Liberce, na kterých jsme pořádali doprovodné akce.
Celé to začalo ve středu 1.2., kdy se ve staré budově na libereckém vrchu – opuštěné Lebigově vile, neboli Wolkerově sanatoriu konala úvodní show, představení nově vzniklé divadelní skupiny Chátra, která oživila prostor imerzivním divadlem s následujícím doprovodným live technem se čtyřmi DJs. Projekt Chátra je semestrálním projektem studujícího magisterského studenta Jaroslava Smejkala, který vznikl pod podpůrný vedením ateliérového vedoucího Petra Jandy a Ještědem f Kleci. Podobný bod programu součástí JFK sice ještě nikdy nebyl, a i díky tomu tento experiment sklidil mnoho pozitivních ohlasy.
Ve čtvrtek 2.2. se konala debata s našimi mladými&fresh porotci v Malé výstavní síni na hlavním libereckém náměstí. Debata s letošní porotou ve složení kurátorky Kamily Huptychové, urbanistky Zuzany Polákové, sochaře Matouše Lipuse, krajinářského architekta Marka Kratochvíla a architekta Adama Laciny se zabývala jejich začátky v oboru a psychické hygieně, během akce vznikla podnětná diskuze i s publikem. Během diskuze bylo vyhlášeno 7 nominovaných studentů.
 V pátek 3.2. se konala celodenní výstava prací v ateliéru. Dopoledne bylo na programu zdobení drag pečených beránků, vedené Markétou Špundovou a Viktorií Macánovou. Beránci byli následně příspěvkem do večerní tomboly. Od oběda probíhal v ateliéru výčep.
Následovalo pak až večerní vyhlášení vítězů, kdy za umění se jím stal Václav Podestát s projektem Návštěva a za architekturu Štěpán Perný s projektem Bydlení v Pardubicích. Poté se konala tombola s cenami, kterými byly převážně výtvory studentů z FUA. Nakonec probíhala afterparty v klubu Argonaut, který je mimo jiné místem s mnoha ateliery v prostorech bývalé továrny.
Zahrála zde skupina Body of Pain a DJs Dahø a Xadam z uskupení Technørd, a tančilo se až do brzkého rána.

Komentář porotců k výherním projektům:

Václav Podestát – Návštěva (atelier Prokeš – Loskot)_Matouš
Autor výherního projektu ve svém díle Návštěva docílil přímočarého a přesto vícevrstevnatého sdělení jednoduchými prostředky. Divák skrze svoji přítomnost objevuje intimní prožitek s přírodou. Předností této práce je nejen lehkost a čistota provedení, ale i moment překvapení a postupného odkrývání díla samotným divákem. Umělecký zážitek je nepřenositelný, dílo promlouvá primárně skrze sebe sama.

Štěpán Perný - Bydlení Pardubice (atelier Janda, Němečková – Zedníčková, Rezek) _Marek
Autor ve svém návrhu bytového domu v Pardubicích představuje suverénní ukázku osobité architektury, která citlivě zapadá do okolní struktury města. Otevírá debatu o současných nárocích na bydlení a představa domova jako takového.
 
Výběrem parcely řeší problémy, které současná stavba na místě vytváří a přináší nové kvality do veřejného prostoru v podobě multifunkčního parteru a prostupů do vnitrobloku. Porota oceňuje citlivý přístup s osobitým skultpurálním charakterem, který vytváří identitu domu a místa pro jeho obyvatele. Dynamický prostor vnitřního uspořádání a pobytových střech pracuje s různými typy soukromých a sdílených částí, které podněcují komunitní soužití obyvatel a nabízejí prostor pro hru, výhledy nebo práci s vegetací.
 Porota kriticky vnímá dispozice některých prostor a zamýšlí se nad řešením vertikálních komunikací a efektivností celého projektu. Přesto oceňujeme, že projekt posouvá hranice přemýšlení o architektuře staveb pro bydlení, která běžně podléhá technicistním požadavkům.
Dalšími nominovanými projekty za umění byly od Filipa Zemana projekt Neviditelná data, od Karolíny Sedláčků Mnoho malých manifestů, a za architekturu Daniela Kvapilová s projektem Zenové zahrady, František Fiedler s vesnickou krajinou a Vladimír Vacík s projektem památníku studené války. Zvláštní ocenění dostal Jaroslav Smejkal za projekt Chátra.
Všechny projekty v nejbližších dnech zveřejníme na naše sociální sítě a web, kde si o nich můžete přečíst více.
Děkujeme všem, kdo dorazili, našim sponzorům, a těšíme se na příští ročník!

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles