Ještěd f kleci 16 - vítězný projekt

Source
x-fatul
Publisher
Tisková zpráva
10.08.2016 17:05
Czech Republic

Liberec

Jan Kurz

Jan Kurz - Novohradská poutní krajina
diplomová práce v ateliéru Suchánek/Janoš


Jak nalézt a zhmotnit identitu konkrétní krajiny? Jak se v ní naučit číst? A jak naznačit její budoucnost? Při hledání odpovědí na tyto a jiné otázky zjistíte, že nelze využívat běžné nástroje sloužící k mapování ani nástroje urbanistické vytvářející plány strukturální, územní a regulační. Odpovědí by měla být myšlenka uchopitelná všemi, kteří s onou krajinou blízce souzní i těmi, kteří se o ni dovídají pouze z doslechu. Je ale možné něco takového vůbec prezentovat?
Novohradské hory vnímá okolí jako místo s krásnou přírodou. Lidé, kteří zde žijí a mají k nim hlubší vztah, však vědí o místech, která dnes na mapách už většinou ani nenajdete a která v každém z nich vzbouzejí různé dojmy a pocity. Měli bychom s těmi místy pracovat nebo je nechat zaniknout úplně? A čím mohou být důležitá pro kulturní bohatství?
Jaké je měřítko a tempo krajiny? Co to vůbec krajina je? Co znamená pojem „domov“, co „region“ a k čemu nám jsou dobré hranice? Jak chránit, co je nám blízké, jinak než legislativním aparátem? A jak nevytvářet skanzen, ale krajinu lidskou, přírodě blízkou a krajinu vhodnou pro život a pro práci?
Tato kniha by měla pomoci s hledáním odpovědí, ale možná vytváří mnohem více otázek. Berte jí tedy jako příležitost k zamyšlení a projděte se krajinou, která je jednou z mnoha a přesto jedinečná.
0 comments
add comment

Related articles