AVETON s.r.o.

AVETON s.r.o.

Drahobejlova 1452/54, 190 00 Prague
+420 777 891 916
info@aveton.cz

Hlavní obrázek

AVETON poskytuje komplexní řešení prostorové a stavební akustiky, interiérového designu a audiovizuální techniky – od návrhu po realizaci. Individuální přístup, bohaté zkušenosti i s těmi nejnáročnějšími projekty. Inovativní řešení podpořená vlastním výzkumem a vývojem jedinečných akustických materiálů.

Tvoříme tým specialistů, který zajišťuje široké spektrum služeb od zpracování úvodní studie, přes projekční činnost, akustické měření až po kompletní realizaci a dodávku celého díla.

KONZULTACE

Potkáme se s vámi a probereme vaše plány a potřeby. Rádi vám představíme širokou nabídku našich služeb, akustických materiálů a systémů, možnosti řešení a navrhneme další postup.

STAVEBNÍ AKUSTIKA

Hlavními akustickými veličinami, které jsou směrodatné při návrhu stavební akustiky řešeného prostoru, jsou ekvivalentní či maximální hladiny hluku pozadí a vzduchová a kročejová neprůzvučnost. Zabýváme se jak dílčím posouzením jednotlivých případů, tak i komplexním řešením jednotlivých staveb, a to včetně měření a konkrétního návrhu opatření. 

PROSTOROVÁ AKUSTIKA

Základním parametrem prostorové akustiky je doba dozvuku. Navrhujeme i realizujeme akustické úpravy školních učeben, tělocvičen a sportovních hal, nahrávacích studií, divadel i koncertních sálů. Pracujeme se všemi materiály dostupnými na trhu. Používáme jak typová řešení, tak i designové novotvary, jejichž funkčnost se ověřuje formou laboratorních měření. 

DESIGN

Spolupráce s architekty je pro nás inspirací a vždy hledáme nejvhodnější cestu, jak dosáhnout optimálního výsledku v různých cenových relacích. Kromě standardních systémových řešení zpracováváme originální designové návrhy prostoru s využitím inovativních akustických prvků na míru.

AKUSTICKÁ MĚŘENÍ

Nabízíme měření a vyhodnocení široké škály akustických veličin. Od hlukových měření, přes měření prostorové akustiky až po měření a nastavení AV řetězců v různých stupních projektové dokumentace. Ať už vzniká akustika v novém objektu či prostoru, nebo se daný prostor rekonstruuje či adaptuje na jiné využití,  vstupní akustická měření jsou nutná pro zmapování stávajícího stavu, od nějž se odvíjí další projekční činnost.

AV TECHNIKA

Audiovizuální technika v dokonalé synergii s akustickými možnostmi prostoru. Z konvenčního prostoru dokážeme vytvořit špičkovou multimediální platformu pro jakékoliv požadované využití.

HLUKOVÉ STUDIE

Zpracováváme hlukové studie pro akusticky nejnáročnější prostory (nahrávací studia, koncertní sály) i bytové domy. Studie vždy vychází ze zadávací dokumentace, legislativních požadavků a požadavků zákazníka.

Galerie realizací

Realizations and projects