Česká architektura 2009-2010

eshop.author: Pavel Hnilička
eshop.publisher: PROSTOR
eshop.release_year: 2011
eshop.isbn: 978-80-87064-05-4
eshop.format: 230x305 mm, 216 stran, brožovaná
eshop.language: czech, english
eshop.price: 600 eshop.czk
eshop.our_price: 540 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 490,91 eshop.czk)
  21.18 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 19,06 €)
eshop.avail: 0 eshop.pcs (eshop.expedition 3 eshop.expeditiondays)
 

Kniha se skládá ze tří kapitol. První z nich Stavby prezentuje 33 vybraných a typologicky rozmanitých objektů. V kapitole Názor hovoří kunsthistorik Jiří Ševčík s architektkou a laureátkou státní ceny Alenou Šrámkovou. Třetí kapitola Faktografie přináší přehled událostí v architektuře (vybrané akce komentoval Adam Gebrian), statistické přehledy (stavebnictví, bytová výstavba, nemovitosti), ocenění vybraných osobností (V. Rudiš, V. H. Pardyl) za celoživotní dílo a výsledky vybraných celostátních soutěží a projektových soutěží spolupořádaných Českou komorou architektů. Faktografickou kapitolu uzavírá seznam literatury vydané za uplynulé období (vybrané tituly doporučila Klára Benešovská).

eshop.relatedBuildings

eshop.relatedProducts

0 comments
add comment