Dostavba tělocvičny Gymnázia Jana Keplera

Dostavba tělocvičny Gymnázia Jana Keplera
Address: Parléřova 2, Hradčany, Prague, Czech Republic
Investor:Odbor městského investora MHMP
Project:2005-08
Completion:2009


Gymnázium Jana Keplera stojí v Praze 6 na Pohořelci. Školní areál vyplňuje blok mezi ulicemi Keplerova, Parléřova, Morstadtova a Hládkov. Funkcionalistická hlavní budova má tvar nepravidelného T a byla kolaudována v roce 1932. Nová tělocvična je přistavěna ke slepě ukončenému západnímu křídlu s fasádou do Morstadtovy ulice.
Stavební pozemek má dvě výškové úrovně, jeho spodní polovinu zabírá školní hřiště, horní část byla nevyužitá a sloužila pro příležitostné parkování. Přístavba tělocvičny vznikla v horní části, její štítová stěna končí na hraně zatravněného terénního zlomu. Součástí návrhu je i úprava dvora s doskočištěm, parkovištěm a příjezdovou rampou.
Hmota tělocvičny je jednoduchý kvádr z pohle- dového betonu. Barevná kombinace šedých tónů vychází z vertikálního členění stávající budovy, kde nejnižší podlaží, kam nově patří i tělocvična, má povrch fasády z tmavošedého umělého kamene. V interiéru je dominantním odstínem světle modrá barva, použitá pro sportovní podlahu a akustické obklady stěn. Opět se jedná o barvu užitou také na stávající budově.
Půdorysný rozměr haly je navržen pro minimální školní basketbalové hřiště 13 x 24 metrů, hygienické zázemí, šatny a sklady jsou ve staré budově. Tělocvična má světlou výšku 7,1 metru a je usazena na terén tak, aby byla zelená střecha s terasou bezbariérově přístupná z knihovny ve třetím podlaží. Velká část východní fasády je prosklená, podlaha haly přechází s minimálním výškovým rozdílem do zelené plochy. Prostor dvora se tak stává součástí interiéru.
Nadměrné oslunění a přehřívání podélných fasád je tlumeno rastrem pevných slunolamů. Jednotlivé panely v ploše splývají a v detailu tvoří strukturu, která pro pozorovatele mění vzhled tělocvičny v závislosti na úhlu pohledu a odstupu od budovy. Slunolam uliční fasády je kotven k obvodové stěně, dvorní slunolamy jsou předsazené před prosklenou stěnou a vytváří krytý průchod z šaten na venkovní hřiště.
Celá konstrukce tělocvičny je z prefabrikovaných betonových dílců. Nosnou část tvoří skelet založený na pilotách, strop je z předpjatých TT panelů. Slunolamy jsou odlité z probarvené betonové směsi. Hala má podlahové vytápění. Podlaha je položena na pružném roštu se sportovní povrchem na bázi PVC.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
tělocvična
almi
18.02.10 08:02
nevidim kruhy :-)
Amy
18.02.10 05:58
je to příjemné.
asterix
19.02.10 03:58
show all comments

more buildings from SPORADICAL architektonická kancelář