Městská tržnice a průchod k tržnici

Městská tržnice a průchod k tržnici
Spolupráce:Jolana Karásková, Josef Cabák
Address: Štefánikova-Úzká, Nový Jičín, Czech Republic
Investor:Město Nový Jičín
Project:2008-09
Completion:2009-10
Built Up Area:1200 m2
Built Up Space:5200 m3
Price:14 000 000 CZK


Stavba byla realizována na ploše původního parkoviště a městské tržnice, kde se chodci proplétali mezi automobily na parkovišti a procházeli pod nevkusným přístřeškem z montované příhradové konstrukce jaký se používá pro vojenské stavby. V místě původního parkoviště s asfaltovým povrchem byla vytvořena zcela nová přístupová cesta pro pěší, která jasně definuje nástup do Městské památkové rezervace Nový Jičín. Lehce vyvýšená ozeleněné plocha, vymezená původní kamennou zdí (pozůstatek ohrazení vězeňského areálu) a novou kamennou zídkou, vytváří spolu s  nainstalovaným městským mobiliářem (lavičky, koše, pítko aj.) místo pro odpočinek  pod  trojicí nově vysazených vzrostlých stromů. Průchod společně s tržnicí je vybaven řadou svítidel, která dodávají tržnici osobitý vzhled i v nočních hodinách. Zastřešení tržnice je řešeno předepnutou textilní membránou na lehké ocelové konstrukci. Jde o soustavu několika trychtýřů a pagod. Na hlavní ose průchodu vzniká pomyslná brána z dvojice trychtýřů, v téměř středověkém duchu. Plochy průchodu i tržnice jsou zadlážděny kombinací velkoplošné žulové dlažby s žulovou kostkou. Jednopodlažní objekt zázemí tržnice je provozně i hmotově rozdělen na dvě části. V levé části objektu je umístěno hygienické zázemí pro trhovce a v pravé části objektu jsou tři prodejní boxy. Výrazným výtvarným prvkem je zavěšená fasáda z cementotřískových desek v kombinaci dvou barev. Opláštění trafostanice vizuálně i materiálově spolupůsobí s objektem zázemí tržnice. Toto opláštění nejenže upravuje fasádu původní trafostanice, ale současně vyhrazuje oddělený prostor pro odstavení kontejnerů pro tříděný a komunální odpad z provozu tržnice.
7 comments
add comment
Subject
Author
Date
Pomníček
Eva
06.01.11 08:54
Líbivé
Honza
06.01.11 10:45
dážď
kristina812
06.01.11 12:02
Expo 98
Honza
06.01.11 12:59
show all comments

more buildings from P.P. Architects