Classic 7

Holešovické mlýny (Etapa I)

Classic 7
Address: Jankovcova, U Uranie, Holešovice, Prague, Czech Republic
Investor:AFI-Europe
Completion:2007-09


HIP: Zdeněk Brancuzký
Interiéry: CMC architects, Bulb, Šimon Caban
Krajinná architektura: Terra Florida
Realizace:
Etapa I: 2007-2009 (dokončená); Etapa II: 2009-2011; Etapa III: 2010-2012
Souvislosti
Holešovické mlýny neboli „Automatizované mlýny“, jak byly původně nazývány, pocházejí z roku 1910 a byly prvním automatizovaným zařízením na mletí mouky v Praze. Ačkoli byl tento areál dokončen více než deset let po Pražských jatkách, Holešovickém pivovaru a Holešovickém přístavu, byl zcela jistě součástí kontinuity důležitých průmyslových areálů, jež vznikly na holešovickém poloostrově. Krásná a dynamická cihlová budova hlavního mlýna s výhledem na Vltavu je dosud považována za jeden z nejpozoruhodněji zachovaných průmyslových objektů Prahy. Její konstrukce je geniální. Sestává z nosných cihlových zdí, litinových sloupů a dřevěných trámů. Původně tato budova měla silo, které tvořilo dominantní přístavbu. Na počátku nové výstavby však bylo strženo, protože již nemělo žádné vhodné funkční využití.
Brzy po hlavním automatizovaném mlýně byla dokončena druhá ze dvou největších budov tohoto mlýnského areálu, jež však plnila funkci skladovacích prostor. Spočívala na železobetonové nosné konstrukci a byla provedena na základě jednoduššího utilitárního plánu. Během let do areálu přibyly další vedlejší objekty, z nichž většina byla na počátku výstavby rovněž stržena, aby uvolnila areál modernějším a účelnějším budovám.
V současné době jsou Holešovické mlýny (nyní projekt ‘Classic 7’) ikonou Prahy 7 –jsou to velké, bezpečné a vyvážené „lodě“ v přístavu, jež se, jak se zdá, ztotožnily se svou funkcí katalyzátoru revitalizace pražské čtvrti Holešovice.

Urbanismus
Tak jako byly v historii Holešovické mlýny součástí průmyslových areálů Prahy 7, nový urbanistický plán byl rovněž součástí série projektů, kterým studio CMC téměř o 100 let později dalo nový život. Vznikl nový areál, i když jiný, rovněž s velkorysým veřejným prostorem, který využíval blízkosti řeky Vltavy, osciloval mezi pravoúhlou urbanistickou koncepcí této čtvrti a svou povahou otevřeného areálu.
Urbanistická morfologie projektu Classic 7 vychází z působivosti a ducha dvou dominantních budov, které vyžadují přiměřený okolní prostor, jakož i z urbanistického záměru spočívajícího v celistvosti vizuálního propojení, jež obyvatelům této čtvrti umožňuje využívat řeku. Část prostor areálu vyplnily nové objekty, které byly navrženy s ohledem na propojení s řekou – výhled na břeh a ze břehu Vltavy.

Architektura
Téměř každý architekt sní o poměření svých sil a schopností se zadáním rekonstrukce a revitalizace tak fantastických průmyslových objektů. Ať byla stávající architektura plánovaná či náhodná, nyní symbolizuje klasickou krásu a poezii zašlé éry naší historie. Studio CMC toto zadání přijalo s radostí. Pokud je vůbec možné, aby studio tohoto druhu mělo romantický vztah k realizovaným projektům, v případě těchto dvou průmyslových památek tomu tak bylo.
Rekonstrukce těchto budov a dokonalé umístění všech požadovaných nových nápaditých prvků tak, aby plnily své nové funkce, určitě nebyly snadným úkolem. Při realizaci náročného úkolu ochrany versus invence CMC považovalo za určující faktor ducha těchto budov, včetně jejich zvláštností. Tento projekt by nebylo možné realizovat tak úspěšně bez neuvěřitelné podpory a spolupráce ze strany organizací památkové péče.
Nová architektura areálu Classic 7, obdobně jako v případě ARENY Holešovický pivovar, prezentuje dualitu historické architektury a architektury inteligentních, vzdušných a kontrastních objektů, která nyní, o 100 let později, nesoucí známky rukopisu autorů.

Projekt
Projekt Holešovické mlýny neboli Classic 7 prošel různými vlnami stavební strategie a výkyvů trhu, než byl nakonec realizován jako kancelářský komplex. Jeho volný plán a velké a účelné konstrukce původních mlýnských budov byly velmi vhodné pro moderní kancelářské využití. Stavební strategie dále spočívala v poskytnutí originality a kvality jinému typu uživatelů kancelářských prostor kategorie A, jež nemají vyhraněný zájem o zcela nové komplexy moderních kancelářských budov s rozsáhlými zelenými plochami parků.
Etapy I a II projektu Classic 7 vycházejí téměř výlučně z plánu kancelářských prostor s obchody, restauracemi a kavárnami v parteru. Finální Etapa III bude zahrnovat kanceláře a luxusní byty v elegantním štíhlém věžovém domě s výhledem na Vltavu.
CMC architects
10 comments
add comment
Subject
Author
Date
sedací pytel
adam
20.03.09 08:39
sedací pytel
tomasgunis
20.03.09 10:17
sedací pytel
23.03.09 03:55
Pěkné... ale zase administrativa?
Thomas
26.03.09 01:48
show all comments

more buildings from CMC architects, a.s.