Tao DuFour: Husserl and Spatiality - přednáška v galerii VI PER

A Phenomenological Ethnography of Space

events.form.organizer
Galerie VI PER

events.form.place
Vítkova 2, Praha 8

Start
mon 28.11.2022 19:00

events.link
http://www ...
Lectures

Czech Republic

Prague

KarlínPublisher
Petr Šmídek
Přednáška Tao DuFoura o jeho nedávno vydané knize Husserl and Spatiality: A Phenomenological Ethnography of Space (Husserl a prostorovost: Fenomenologická etnografie prostoru). Kniha se zabývá fenomenologií prostoru a ztělesnění na základě díla Edmunda Husserla. Husserlova fenomenologie ztělesněné prostorovosti, která je v architektuře málo známá, položila základy pro práci pozdějších fenomenologů, včetně známé fenomenologie vnímání Maurice Merleau-Pontyho. Prostřednictvím podrobné studie Husserlových posmrtně vydaných i nevydaných rukopisů o prostoru zkoumá DuFour hloubku a rozsah jeho fenomenologie prostoru. Kniha zkoumá jeho analýzy tělesnosti a „žitého těla" a rozšiřuje je o otázky intersubjektivní, mezigenerační a geohistorické prostorové zkušenosti, kterou DuFour označuje jako „environmentalita" prostoru. Kniha, která kombinuje detailní architektonické filozofické zkoumání prostorovosti s bohatou a intimní etnografií, promlouvá k tématům sociální a kulturní antropologie, a to z teoretické perspektivy, která se zabývá prostorovou praxí a zkušeností. Na základě terénního výzkumu v Brazílii DuFour rozvíjí své analýzy Husserlovy fenomenologie prostřednictvím prostorových popisů rituálu v afro-brazilském náboženství Candomblé. Výsledkem je nový typ metodologie a jedinečný způsob prostorového popisu, který DuFour označuje jako „fenomenologickou etnografii prostoru". Díky hluboce interdisciplinárnímu přístupu je kniha pronikavým příspěvkem relevantním pro akademiky a studenty architektury a teorie architektury, antropologie a materiální kultury a filozofie a environmentální estetiky.
Tao DuFour je architekt a prostorový teoretik. V současné době působí jako hostující vědecký pracovník na Clare Hall, University of Cambridge, a jako odborný asistent na škole architektury Cornellovy univerzity. Ve své práci se zabývá otázkami ztělesněné prostorové zkušenosti, intersubjektivního a mezigeneračního chápání architektury, krajiny a území a způsoby, jakými tyto skutečnosti tvoří historičnost prostředí a jak jsou do ní zasazeny. Věnuje se fenomenologií vnímání a tělesnosti, fenomenologickým popisům zkušenosti prostorovosti a jejich vztahem k etnografickým popisům prostoru. DuFour vede laboratoř Landscape and Urban Environmentalities Lab, interdisciplinární výzkumnou skupinu, která se zabývá studiem prostorových a územních vztahů mezi městy a jejich zázemím, včetně klimatu a atmosféry, průmyslové a zemědělské krajiny, infrastruktury, zelených pásů a lesů. Laboratoř se zaměřuje na problematiku intersubjektivních a mezigeneračních environmentálních zkušeností a představ, přičemž využívá geoprostorové mapování a čerpá z literárních a etnografických zdrojů a metod, včetně terénního výzkumu a využití vizuálních médií, jako je fotografie a dokumentární film. DuFour se ve svém současném výzkumu zaměřuje na regionální kontext Karibiku a Guayany. Vystudoval bakalářský obor na Cooper Union a získal titul magisterský a doktorský titul v oboru historie a filozofie architektury na univerzitě v Cambridge. Je autorem knihy Husserl and Spatiality: A Phenomenological Ethnography of Space (Routledge 2022) a hostujícím editorem připravovaného zvláštního čísla časopisu Future Anterior věnovaného tématu „Prostor a dědictví". DuFour je spolu s Natalií Melasovou hlavním spoluřešitelem projektu „Possible Landscapes", dvouletého výzkumného a dokumentárního filmového projektu zkoumajícího environmentální zkušenost v Karibiku se zaměřením na Trinidad a Tobago, financovaného nadací Cornell Mellon Foundation Just Futures Initiative.
0 comments
add comment

Related articles