Markéta Svobodová: Českoslovenští studenti na Bauhausu - přednáška ve VI PER

Source
Galerie VI PER
Publisher
Tisková zpráva
23.04.2022 16:45
Lectures

Czech Republic

Prague

Karlín

Přednáška bude věnována československým studentům na Bauhausu, kterých se na této škole modernismu vystřídalo v průběhu let 1919–1933 kolem dvaceti, především v oddělení stavebnictví, fotografie a textilu. Autorka rovněž představí jejich práci, kterou se snažila zdokumentovat, včetně rozhovoru s jedním z dětí absolventů Bauhausu, jejichž další osudy byly většinou velmi pohnuté. Přednáška je doprovodným programem výstavy The Matter of Data v Galerii VI PER.
Mgr. Markéta Svobodová, Ph.D. působí v Oddělení umělecko-historické topografie Ústavu dějin umění AVČR se zaměřením na architekturu 19.–21. století. Podílela se na zpracování Uměleckých památek Prahy a současně se věnuje práci na Uměleckých památkách Moravy a Slezska. Ve svém bádání se rovněž koncentruje na přesahy architektury směrem ke scénografii, výstavnictví nebo průmyslovému designu a k teorii a sociologii architektury. V roce 2016 ji vyšla kniha Bauhaus a Československo 1919­–1938. Studenti, koncepty, kontakty / The Bauhaus and Czechoslovakia 1919–1938. Students, Concepts, Contacts. V roce 2020 vydala publikaci Hore zdar! Stavební strategie Klubu českých/československých turistů 1888–1949 (1989–2015). Spolupracuje na projektu Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (NAKI) a je řešitelkou grantového projektu František Kalivoda (1913–1971) v evropském kontextu (GAČR).
0 comments
add comment

Related articles