Reflexie architektúry 2022 - Bea Molnár

events.form.organizer
Fakulta architektúry STU v Bratislave

events.form.place
Aula Emila Belluša na FAD STU, Námestie Slobody 19, Bratislava, Slovensko

Start
mon 17.10.2022 18:00

events.link
www.fad.stuba.sk/sk ...
Lectures

Slovakia

Bratislava

Bea Molnár
Atelier Peter Kis PLANTPublisher
Tisková zpráva
Od konca septembra prebieha na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave už siedmy ročník podujatia Reflexie architektúry. Projekt mapuje architektonické scény vybraných krajín a doteraz už reflektoval súčasnú architektonickú scénu Slovenska, Česka, Rakúska, Slovinska, Nemecka a Nórska. Tento rok sa v rámci série prednášok predstaví súčasná maďarská architektonická scéna, ktorá sa aktuálne dynamicky rozvíja a môže byť pre Slovensko v mnohých ohľadoch inšpiratívna. Výber prednášajúcich zahŕňa architektov a architektky, ktoré reprezentujú všetky aktívne tvoriace generácie a najdôležitejšie tendencie súčasnej maďarskej architektúry. Súčasťou prezentácií sú moderované diskusie s publikom. Vystúpenia sú zaznamenávané, archivované a prístupné aj po skončení podujatia. V rámci projektu tak vzniká jedinečný materiál, ktorý je záznamom dobovej architektonickej diskusie a zároveň verejne dostupným zdrojom informácií. Súčasťou formátu Reflexie architektúry je aj séria monografií zachytávajúcich prednášky aj kritické reakcie publika. Reflexie architektúry sa po dvoch rokoch v online priestore vracajú do fyzického prostredia Fakulty architektúry a dizajnu v Bratislave, ktoré je otvorené architektom, študentom aj širokej verejnosti zaujímajúcej sa o architektúru.

Všetky prednášky budú streamované na Facebooku. Stream začína vždy o 18:00 hod. Do diskusie sa môžete zapojiť komentárom pod videom.
0 comments
add comment

Related articles