Reflexie architektúry 2019 - Verena von Beckerath

Source
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Publisher
Tisková zpráva
02.12.2019 07:20
Slovakia

Bratislava

Verena von Beckerath
Heide & von Beckerath

V pondělí 2. prosince 2019 v 17:00 hodin vystoupí v rámci přednáškového cyklu Reflexie architektúry 2019 berlínská architektka Verena von Beckerath z berlínského ateliéru Heide & von Beckerath. Přednáška se uskuteční na Fakultě architektury STU v Bratislavě, Náměstie Slobody 19 v místnosti č. 119.

Cyklus Reflexie architektúry predstavuje jedinečnú otvorenú komunikačnú platformu medzi akademickým prostredím, predstaviteľmi súčasnej architektúry a verejnosťou. Usiluje sa tak rozširovať povedomie o architektúre a jej vplyve na hmotné prostredie a zvyšovať úroveň architektonickej diskusie na Slovensku. V roku 2019 cyklus predstaví súčasnú nemeckú architektonickú scénu, ktorá je pre tú slovenskú nanajvýš inšpiratívna. Sústredí sa pritom na jej širšie spoločenské, historické a geografické súvislosti, postihne špecifické lokálne či regionálne prejavy. Predstaví architektov/-tky, ktoré reprezentujú všetky aktívne tvoriace generácie a najdôležitejšie tendencie súčasnej nemeckej architektúry. Súčasťou prezentácií architektov sú moderované diskusie s publikom.   
 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner. Projekt finančne podporil Goethe Institut Bratislava.  

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles