Reflexie architektúry 2018 - Roland Gruber

Source
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Publisher
Tisková zpráva
09.12.2018 09:00
Slovakia

Bratislava

Roland Gruber
nonconform architektur vor ort noncon:form

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Vás pozýva na prednášku v rámci cyklu Reflexie architektúry. Pondelok 10. 12. 2018 v 16:00 hod, miestnosť č.119, FA STU, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava.

Roland Gruber (*1972) študoval na umeleckej univerzite v Linzi so zahraničným pobytom na ETH v Zürichu. V roku 1999 spoluzakladal ateliér Nonconform. Pravidelne prispieva do časopisov Architektur Aktuell a Architektur & Bau Forum. Nonconform prepája architektúru so sociológiou a mestským rozvojom, funguje ako mestský poradca pri participatívnych projektoch.

Prednáška v anglickom jazyku prebehne vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Rakúskeho kultúrneho fóra.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles