Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

architektonicko-výtvarná jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Vyhlašovatel
Statutární město Brno

Místo konání
Mendlovo náměstí v Brně

Announcement
03.11.2023

Deadline
fri 01.3.2024 15:00

Odkaz
https://kambrno.cz ...
CompetitionsPublisher
Jan Kratochvíl
Předmětem Soutěže je zpracování autorského výtvarného návrhu na realizaci uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky (dále jen „uměleckého díla") a zpracování architektonicko-krajinářského řešení plochy pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Staré Brno formou architektonicko-výtvarné studie za účelem umístění uměleckého díla.

Vzhledem k historickému a kulturnímu kontextu se jedná o významné veřejné prostranství v historické části Brna před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, jehož současný stav vyžaduje komplexní přístup k řešení. Zadavatel od návrhu očekává, že Soutěž přinese kvalitní příklady provázaného pojetí uměleckého díla ve veřejném prostoru. Úprava veřejného prostranství by měla s uměleckým dílem vytvořit harmonický celek, který vytvoří kvalitní veřejné prostranství podporující historickou a kulturní hodnotu místa a zvýší tak atraktivitu lokality Starého Brna.

Prohlídka soutěžního místa: 30. listopadu 2023

Porota
Ing. Karin Podivinská, náměstkyně primátorky
JUDr. Irena Matonohová, členka Rady města Brna
Ing. arch. Jan Tesárek, KAM
Ing. arch. Lucie Vogelová
Mgr. A. Federico Díaz
Mgr. Marek Pokorný
Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.

Odměny
1. cena - 400.000,- Kč
2. cena - 250.000,- Kč
3. cena - 150.000,- Kč
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 140.000,- Kč.
0 comments
add comment