Paul Heinicker: Modelování diagramů mimo antropocentrická měřítka

events.form.organizer
Galerie VI PER

events.form.place
Vítkova 293/2, 186 00 Praha 8

Start
tue 21.9.2021 19:00

events.link
www.facebook.com ...
Lectures

Czech Republic

Prague

KarlínPublisher
Tisková zpráva
Přestali jsme být schopni chápat rozsáhlé systémové změny naší doby. Komplexní otázky, jako jsou například pandemie či klimatická změna, si modelujeme a snažíme se jim porozumět pomocí abstraktních dat, která nám jsou zprostředkovávána jejich vizualizacemi. Vztahování se ke světu se tak stává diagramatickou zkušeností. Ve své přednášce si pokládám otázku, zda a jakým způsobem dokážeme konceptualizovat tyto rozsáhlé, pokud ne přímo planetární, diagramy – nebo lépe, kosmogramy. Jaký diagram nám skýtá naše planeta? A jak se jej naučíme číst?
Paul Heinicker je výzkumník designu, který se zabývá diskurzivními designovými koncepty se zaměřením na kulturu a politiku diagramatických reprezentací a vizualizací dat. Jeho vědecká praxe obnáší jak obrazový výzkum, tak psané analýzy. Je doktorandem Institutu médií a umění při Postupimské univerzitě a výzkumným asistentem ve výzkumné laboratoři Interaction Design Lab na Univerzitě aplikovaných věd v Postupimi. Vystudoval multimediální technologie (B.Eng.) a design uživatelských rozhraní (MA); účastnil se postgraduálních programů na Univerzitě v Malmö a 2. ročníku programu The New Normal na Strelka institutu pro média, architekturu a design v Moskvě.
Kurátor série přednášek: Lukáš Likavčan
0 comments
add comment

Related articles