J. B. Santini Aichel - Geometrie posvátného prostoru

Pořadatel
Památník písemnictví na Moravě

Místo konání
Klášter 1, Rajhrad

Start
tue 27.6.2023 18:00

End
sun 29.10.2023 18:00

vernissage
tue 27.6.2023 18:00

Odkaz
https://rajhrad ...
Exhibitions

Czech Republic

Rajhrad

Jaroslav Drápal
Jan Blažej Santini-AichelPublisher
Tisková zpráva
Výstava plánů a geometrických analýz Ladislava Moučky, fotografií Věroslava Škrabánka a struktivních modelů od studentů Fakulty architektury VUT v Brně, pracujících pod vedením doc. Jaroslava Drápala.
Vernisáž výstavy se koná v úterý 27. června 2023 od 18 hodin v Památníku písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad.
Vstup na vernisáž je VOLNÝ.
Výstava vychází z hypotézy, že existuje jednotný kompoziční princip, který Jan Blažej Santini Aichel svým stavbám vtiskoval a který tvořivě převzal ze středověké architektury. Tuto hypotézu výstava dokládá na analýze konkrétních staveb ze šesti míst a na jednom nerealizovaném návrhu: Panenské Břežany (kaple sv. Anny), Mladotice (kaple Jména Panny Marie), Mariánská Týnice (kostel Zvěstování Panny Marie), Křtiny (kostel Jména Panny Marie), Žďár n. S. (poutní areál na Zelené Hoře, Dolní hřbitov, konvent), Chlumec nad Cidlinou (zámek Karlova Koruna), Rozsochatec (nerealizovaný návrh kaple). Autorem výstavy je Ladislav Moučka, poprvé byla uveden v r. 2019 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Nedílnou součástí výstavy jsou struktivní modely Santiniho architektury od studentů Fakulty architektury VUT a fotografie analyzovaných staveb od Věroslava Škrabánka.
0 comments
add comment

Related articles