Bauhaus ↔ Československo - přednáška Markéty Svobodové ve vile Tugendhat

events.form.organizer
Vila Tugendhat

events.form.place
Černopolní 45, Brno

Start
mon 16.12.2019 18:00

events.link
https://www ...
Lectures

Czech Republic

BrnoPublisher
Tisková zpráva
Přednáška Markéty Svobodové (Ústav dějin umění AVČR) bude věnována kontaktům mezi československou avantgardou a německou školou moderního designu – Bauhausem.
Pozornost bude věnována zejména vztahům mezi pedagogy (Walter Gropius, Hannes Meyer, László Moholy-Nagy, Josef Albers ad.) a významnými osobnostmi československé avantgardy nebo uměleckými školami a vzájemným kontaktům mezi studenty. Přednáška přiblíží i zahraniční absolventy Bauhausu, kteří v demokratickém meziválečném Československu nalezli svůj azyl.
 
Mgr. Markéta Svobodová, Ph.D. (1971) je absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu pracovala jako kurátor v Muzeu umění v Olomouci. Od roku 1998 působí jako vědecký pracovník v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a specializuje se především na dějiny architektury. Je autorkou knih Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti / koncepty / kontakty (Praha 2016), Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století (Praha 1913); podílela se na knihách Zdeněk Rossmann / Horizonty modernismu (Brno, 2015), Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012 (Praha 2012), Umělecké památky Prahy. Velká Praha (Praha 2012, 2017), Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe (Praha 2010) ad.
0 comments
add comment

Related articles