Rekonstrukce Novomlýnské vodárenské věže

stálá expozice „Historie hasičství a požárů v Praze“

Rekonstrukce Novomlýnské vodárenské věže
Koncept řešení: Navržený charakter expozice je multimediální s výraznými prvky audiovizuálních prostorových instalací založený na interpretační formě prezentace. V expozici nebudou fyzicky umístěny žádné historické artefakty. Hlavním nosným prvkem obsahu expozice jsou historické dochované obrazové materiály, které budou prezentovány elektronickou formou (projekcemi mappingem atd.) spolu s dílčími příběhy vyprávěnými v jednotlivých oddílech instalace.

Popis expozice:
Expozice bude strukturována vertikálně dle charakteru samotné stavby. Vnitřní jádro věže vertikálně rozděleno do šesti samostatných vysokých místností slouží jako nosná páteř vyprávění.
1NP – vstupní prostory s pokladnou a prodejnou. Hlavní informační panel.
2NP – Příběh věže – vysoký model věže instalovaný v prostoru expozice doplněný mappingem z historie vývoje stavby. Samotný povrch modelu věže slouží jako ústřední znázorňovací plocha. Obsahově by se měl zaměřit na technologie fungování vodárenské věže a na historii věže samotné. Zadní plocha za věží slouží jako přídavná projekční plocha.
3NP – Studovna – historie vody a ohně – instalace rešeršních míst s obrazovkami (samostatně či sdruženě uprostřed místnosti) Na těchto plochách budou prezentovány jednotlivé oddíly tématu. Společný vizuální jmenovatel pro celou instalaci zaručí AV produkce.
4NP – Archiv pražských požárů – prezentováno jako archiv – jednotlivé krabice / obrazovky pokrývající celou jednu stěnu výstavního prostoru skrývají historii jednotlivých významných požárů v Praze. Některé z nich – ty nejdůležitější – jsou „otevřeny“ a nabízí možnost nahlédnutí dovnitř…
5NP – příběh ohně – příběh národa – celoplošná imersní projekce na stěny prostoru doplněná o sugestivní zvuk bude referovat o ohni jako podstatě i příčině. Ústředním tématem může být požár Národního divadla
6NP – Belveder – vyhlídka do minulosti i současnosti. Základní funkcí posledního podlaží je vyhlídka na Prahu a zasloužený odpočinek po náročném výstupu. Je to zklidňující prostor po zážitku ohně z ND. Návštěvník se opět vrací na denní světlo, do reality. Naplněn spousty nových poznatků a podnětů si však zaslouží závěrečnou konkluzi uzavírající téma požárů a vody v Praze. Nabízíme mu shrnutí formou závěrečného filmu který hovoří o tom jak se společnost z požárů poučila jaká vznikla opatření, aby požárů ubývalo, jak samotné požáry změnily organizaci města atd.
Uprostřed místnosti je instalovaná sedací zóna odkud může návštěvník pozorovat Prahu stejně dobře jako sleduje závěrečný rekapitulační film.
Po obvodu u oken jsou umístěna virtuální kukátka - nabízí výhled do fiktivních a / či historickýh podob města a ukazují Prahu jaká nebyla není a nebude.
Sedací moduly mohou být doplněny vrstvou informací o jednotlivých požárech jako forma doprovodného programu pro děti
PROSTOR SCHODIŠTĚ – je ponechán beze změny jako původní prvek věže – zóna kde pracujeme pouze se světlem a zvukem. Návštěvníka obě tato média vedou po schodech přes jednotlivá zastavení až do posledního patra vyhlídkového belveredu. Jednotlivé goboprojektory promítají na každém podlaží světelný nápis, piktogram či jiný grafický motiv … do prostoru je šířen zvuk – např kapající vody či jiná forma připomínající že se nacházíme v objektu vodárenské věže.

Mobiliář a dekorace: expozice je koncepčně založena na elektronické formě prezentace. Používá tedy především světlo různých forem (scénografické osvětlení, projekce, mapping atd) Instalace obsahuje minimum expozičních mobiliářových prvků a dekorací. I z důvodu výstavby projektu v prostorách památkově chráněného objektu se tento způsob prezentace jeví jako vhodný. Vyžaduje minimum zásahů do stávající konstrukce – většina prvků bude položena na podlaze respektive bude zavěšena na stropech jednotlivých místností. Rozvody kabelové infrastruktury budou vedeny v samotném mobiliáři respektive přiznanou formou po povrchu stěn.

Projekt žádným výrazným způsobem nezasahuje do prostor schodiště.

Vnitřní atmosféra jednotlivých oddílů instalace bude dotvořena jednobarevným nátěrem stěn v odstínu tmavě šedé – pouze v interiéru místností ve vnitřním jádru věže v podlaží 2NP a 3NP
Pod stropem každé z místností bude zavěšen odsazený podhled – (tmavá nehořlavá deska) za kterým se bude skrývat potřebná infrastruktura řízení expozice a který ponese většinu prvků AV techniky a osvětlení.
0 comments
add comment

more buildings from Roháč Stratil Architektonický ateliér