Muzeum nové generace

Expozice v Zámku Žďár nad Sázavou

Muzeum nové generace
Address: Zámek 8/8, Žďár nad Sázavou, Czech Republic
Investor:SE.S.TA o.s.
Project:2012-14
Completion:2014-15


Spoluautor: Pig Images Inca / Gilles Marty, Gilles Courat
AV produkce: Pink Production, Loom on the Moon
Muzeografie: Virginie du Jeu, Eliška Fučíková, Kateřina Charvátová
Zahradní architektura: Ateliér Flera
Grafické řešení: Studie Najbrt
MUZEUM
Muzeum je vestavěno do původního objektu starého pivovaru žďárského kláštera. Dva hlavní nástupy (jeden přes původní hospodářský dvůr a nový vybudovaný na vnější straně areálu) přivádí návštěvníky do vstupního foyer dvoupodlažního objektu. Součástí foyer je pokladna a bistro. Od tu návštěvník začíná svou cestu historií kláštera interpretovanou novou multimediální expozicí.

ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ PRINCIPY SCÉNOGRAFICKÉHO ŘEŠENÍ
Celková koncepce této expozice je založena na interpretační a zážitkové formě prezentace.
Návštěvník není konfrontován pouze s exponátem a deskriptivním popisem, ale je mu vyprávěn komplexní příběh celkově animovaný výpravným komentářem doprovázený výtvarnými a divadelními instalacemi, animovanými obrazy projektovanými v prostoru expozice a instalovanými výtvarnými maketami architektonických a jiných prvků.
Rozhraní mezi návštěvníkem a samotnou expozicí je orientováno na jeho emotivní stránku. Pracuje s jeho nadšením a zvídavostí, které ho vedou do větší hloubky prezentovaného tématu. Zinscenovaná žďárská historie se nám otevírá před očima…
Divadelnost: bohatost instalace realizované na pomezí výtvarné a divadelní domény s imerzními pasážemi mají ve vzájemném dialogu návštěvníka provokovat, dojmout či v něm vyvolat otazníky – touhu po poznání.
Úrovně interpretace a prožitků: jsou individuální, expozice nabízí pro každého jinou dávku poznání, jiné prostředky pro vstřebání těchto vjemů a informací.
Život a atraktivnost: interpretační centrum je živým místem. Pozice návštěvníka a jeho vztah k obsahu se díky velké rozmanitosti použitých prostředků neustále mění a dochází tak k neustálému oživování jeho zájmu a podněcování jeho citů i rozumu.
Mediace a konverzace: Každý prostředek interpretace byl pečlivě vybrán v návaznosti na poselství, které má předat. Jednotlivé zde prezentované součásti expozice jsou pojaty jako součásti konverzace: každá z nich návštěvníkovi něco vypráví.

TECHNICKÁ KONCEPCE – AUDIO PRŮVODCE
Audio průvodce:
Technologie audio průvodců tvoří v koncepci této expozice páteřní strukturu. Audio průvodce obdrží při koupi vstupenky každý z návštěvníků. Je nedílnou součástí vybavení. S tímto elektronickým zařízením dostává každý z návštěvníků skutečného průvodce – hlas – charakterní důvěryhodný vypravěč, který ho provede celou výstavou. Hlas charakterního herce/vypravěče diskutuje s historickými i fiktivními osobami, vysvětluje historické skutečnosti, přidává anekdoty ze života, nabízí hlubší poznání v případě zájmu (možnost vyvolat rozšířený komentář) – moderuje celou prohlídku, předává slovo, vyptává se.
Prostor recepce bude muset být přizpůsoben požadavkům na výdej a výběr přístrojů. Jejich skladování a dobíjení může probíhat v jiných prostorách. Nutno zajistit vrácení přístroje při odchodu. Instrukce k přístroji budou k dispozici u výdeje. Obsluha bude jednoduchá, technicky nekomplikovaná – v naprosté většině případů bude návštěvník spouštět přístroj navolením příslušného kódu (značeného na vitríně)

ORGANIZACE PROSTORU
Cisterciácká galerie:
Prostor první galerie je oddělen od foyer skleněnými panely s grafickou aplikací. Návštěvník projde vstupem a automaticky se mu spustí audio průvodce s úvodem do expozice. První galerie je nazvaná Cisterciácká – vypráví o středověkém období cisterciáckého kláštera. Úvodní instalací je imerzní prostor s iluzí lesa s transformací do kultivované krajiny a společenských výdobytků.
Celý další prostor je rytmizovaný pravidelnou strukturou rozestavěných expozičních stolů, z nichž každý nese jiný výstavnický atribut. Pravidelné rozestavění stolů souvisí s modulem stavby a pravidelnou strukturou kleneb a sloupů tohoto výstavního prostoru. Uprostřed pravidelné struktury se nachází objekt optického divadla, kde se návštěvník poprvé setká s mnichy, kteří mu budou vyprávět svůj příběh.

Spojovací schodiště:
Po opuštění cisterciácké galerie se návštěvník ocitá v prostoru spojovacího schodiště – výrazný architektonický novotvar schodišťového tělesa vede návštěvníky do prvního patra. Jejich kroky doprovází dobová hudba a světlo.

Barokní galerie:
Již z prostoru schodiště se otevírá vstup do barokní galerie bránou velkého zrcadlového kaleidoskopu – imerzní instalace deklinující téma nekonečnosti a především nedozírné bohatosti barokního umění a tvůrčí síly. Návštěvník prochází tímto prostorem a ocitá se v pravidelné struktuře hexagonálních celoskleněných vitrín. V první sekci je seznámen s barokními hodnotami obecného rázu, ve druhé části se seznamuje se žďárským regionem. Uprostřed se podobně jako dole nachází divadlo – setkání s opatem Vejmluvou (projekce na stěnu).

Žďár dnes:
Třetí a poslední galerií expozice je Žďár dnes. Ústředním zastavením této galerie je závěrečné představení sestávající se ze synchronizované projekce a mappingu historických vývojových etap na model kláštera. Po představení se návštěvník ocitá v sále, prostřednictvím kterého se navrací do reality. Exploze fotografií detailů a prvků důležitých míst ve žďárském panství a jeho okolí zve návštěvníka na prohlídku celého areálu. Jsou zde prezentovány i důležité dobové prvky hospodářského významu – barokní sádky, sušička sladu, pračka chmele. Ucelený výhled na Zelenou horu.

Výstupní schodiště:
Schodištěm návštěvník sestupuje do přízemí. Při cestě může prostudovat časovou osu nakreslenou přímo na zdech tohoto prostoru – ta mu nabídne rekapitulaci historických událostí v místě i ve světě.

Kniha návštěv, shop, kavárna:
Na konci časové osy se nachází netradičně pojatá kniha návštěv, kde návštěvník může zanechat vzkaz s vyznačením konkrétního místa, kterého se vzkaz týká. Kniha návštěv se nachází přímo v prostoru muzejního shopu. Na konci prohlídkového okruhu se návštěvník ocitá zpátky v prostoru recepce, kde navrátí audio průvodce. Může občerstvit v kavárně, na integrovaných obrazovkách nastudovat doprovodné programy v muzeu i okolí a následně vyrazit na individuální procházku.
0 comments
add comment

more buildings from Roháč Stratil Architektonický ateliér