Rekonstrukce a dostavba Baru Admirál

Rekonstrukce a dostavba Baru Admirál
Řešený objekt s barem, kavárnou a hernou se nachází v centru Mnichova Hradiště, v přímé blízkosti kostela sv. Jakuba a Náměstí T.G. Masaryka. Hlavní hmota objektu je součástí kompaktní uliční řady domů, která je v místě jižního souseda přerušena průjezdem. Stávající objekt se skládal z  uliční hmoty se sedlovou střechou doplněnou přístavkem směrem do zadní části pozemku. Přístavek byl rekonstrukcí odstraněn a nahrazen novým dvoupodlažním plochostřechým objektem v celé hloubce parcely. Uliční fasáda, včetně vikýře,  byla zjednodušena a očištěna od nepůvodních nánosů minulých let, je navržena nová římsa odpovídající charakteru okolní zástavby, byla potlačena barevnost a zdůrazněn parter.
Provozně funguje objekt jako nápojový bar - kavárna, kdy je možno provoz rozdělit po jednotlivých patrech a reagovat tak na aktuální kapacitní potřeby. V obou podlažích je centrem provozu bar, doplněný o sezení u stolů a v měkkém sedacím nábytku.
Architektonický a zejména provozní návrh vznikal v přímém dialogu s investorem, který konečný výsledek podpořil důrazem na detail při realizaci a výběrem precizních dodavatelů. Požadavek investora na „námořní atmosféru“ nebyl plněn explicitně, ale formou náznaků v barevnosti a grafice. Všechny prvky interiéru, s výjimkou sedacího nábytku, byly realizovány jako atypické, stejně tomu tak bylo i v případě grafického designu.  Celkovou atmosféru interiéru příznivě doplňují dvě mořská akvária.
0 comments
add comment

more buildings from VYŠEHRAD atelier