Povodňový transbordér 'Andělská hora'

Náhrada lávky pro pěší stržené povodní v srpnu 2010

Povodňový transbordér 'Andělská hora'
Hlavní dodavatel stavby:Václav Horecký
Investor:Sdružení dárců
Completion:10.2010
Price:650 000 CZK


x
Transbordérem (T.B.) nazýváme přepravní systém, který k dopravě přes překážku užívá gondolu (vozík), zavěšený na kladkách, jedoucích po speciálně upraveném vazníku. Jedná se o určitou modifikaci kabinové lanovky.
Transbordéry se užívají již řadu století. Jejich nejčastější poloha je v ústí přístavů. Tam je nutné zachovat velkou světlou výšku pro rozměrná plavidla. Gondola (T.B.) se však pohybuje na úrovni nábřeží, což je pro cestující nejpohodlnější.
Prof. ing. arch. Mirko Baum z T.H. Aachen realizoval T.B. v Porůří na říčce Niers v roce 2003. Tím vrátil tento klasický systém znovu do povědomí současníků. Jeho komorní měřítko vytvořilo krásný vzor užitečný pro lidi. Touto realizací jsme se inspirovali a navrhli obdobné zařízení pro náhradu povodní zničené pěší lávky v Chrastavě – Andělské hoře.
Na rozdíl od T.B. v Porůří, který je celý kovový, jsme T.B. v Andělské hoře zkonstruovali z odkorněných kmenů stromů. Tím vzniká konstrukce bližší přírodě, ale s obdobnými statickými vlastnostmi. Ekonomika dřevěné varianty je podstatně příznivější v porovnání s kovem. O ekologických aspektech ve prospěch dřeva nelze pochybovat.
Pevná vodorovná část T.B. je dostatečně vysoko nad vodní hladinou s rezervou 3,2 m nad úrovní 500-leté vody. Svislé podpory jsou v zákrytu za stabilními překážkami a vozík (gondolu) je možno vyklonit o 90° tak, aby byl nad úrovní hladiny rozvodněné řeky. T.B. se tak stává prostředkem s podstatně vyšší odolností proti povodním.


Konstrukční a provozní zásady
Při koncipování T.B. jsme dodržovali několik důležitých zásad. Pokusme se je shrnout v bodech:
- Konstrukce (s výjimkou základů) tvoří stavebnici, kterou je možno demontovat a postavit na jiném místě.
- Základní nosné prvky jsou ze dřeva – užíváme odkorněné kmeny.
- Ocel tvoří pouze spojovací a podpůrné části.
- Celý systém je velmi jednoduchý a ekonomický.
- Je zcela bezpečný.
- Přepravní kapacita je 6 osob nebo 3 osoby + kočárek nebo 4 osoby a 2 kola.
- Pohyb vozíku je ručním tažením pohonného lana.
- V období zvýšené hladiny je systém odstaven a vozík vykloněn do vodorovné polohy.
- Na přání uživatele může být T.B. osvětlen.
- Přeprava se řídí přepravním řádem vyvěšeným na obou březích.
0 comments
add comment

more buildings from e-MRAK