Modrý dům v Klánovicích

Modrý dům v Klánovicích
Project:2003
Completion:2004-05
Area:283 m2
Built Up Area:154 m2
Site Area:725 m2
Built Up Space:1173 m3


Stavební parcela se nachází v severní části Klánovic, příměstské části dnes často vyhledávané pro rodinné bydlení. Na rovinatém pozemku, kde původně stál drobný rekreační objekt, se nachází vzrostlé stromy, které návrh v maximální možné míře zachovává.
Dům je podélnou osou orientován severojižně a zohledňuje nástup na pozemek z východu. Dům provozně rozděluje pozemek na dvě části. Na východní, nástupní straně je veřejný prostor s vazbou na obslužnou komunikaci, kde je umístěno odstavné parkovací stání a vjezd do garáže. K západní fasádě, s většinou okenních otvorů domu, je přičleněna intimní pobytová část zahrady s terasou, orientovaná do zahrad sousedních pozemků.
Dům je do značné míry v půdorysu i hmotě tvarován intuitivně. Hlavní hmota domu je zastřešena pultovou střechou orientovanou v podélné ose půdorysu. Tento tvar střechy stanovuje dynamiku a koncepci vnitřního prostoru. V nejnižší části domu je jednopodlažní převýšený obytný prostor do kterého v úrovni druhého nadzemního podlaží ústí pobytová galerie. V další části domu, v místě zvedající se střechy, je dům již o dvou nadzemních podlažích, kdy v koncové pozici je ložnice s nejvyšší světlou výškou. V přízemí se k hlavní hmotě domu přimyká směrem do ulice přízemní objekt garáže s pultovou střechou ve spádu směrem od domu.
Zázemí domu je umístěno v suterénu, v přízemí je obytný prostor s jídelnou, kuchyní a dále pokoj hosta. V patře jsou dvě ložnice, koupelna, šatna a pracovní kout na galerii.
Konstrukce domu je ze zatepleného keramického zdiva, stropy jsou z pohledového betonu. Otvory jsou zaskleny okny v hliníkových rámech, v některých případech zakončených až v rovině střechy šikmým zasklením. Hlavní hmota je obložena modře lazurovanými palubkami z tepelně upraveného dřeva. Objekt garáže je v současnosti z cembonitových desek, čekajících na vrůst popínavé zeleně.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
socha
Sauer
31.12.06 10:06
To Sauer
Daniel John
02.01.07 12:37
show all comments

more buildings from VYŠEHRAD atelier