Městské kulturní centrum, Vic

Městské kulturní centrum, Vic
Address: Bisbe Torres i Bages, Vic, Barcelona, Spain
Contest:2005
Completion:2006-08


Projekt je založen na stručnosti a úctě k místu. Pozemek leží na hranici mezi městem Vic a oblastí, kam se v bude teprve rozrůstat. Přechod mezi těmito dvěma částmi tvoří pás přírody a řeka Meder.
Severní stranu města tvoří zahrady a zadní zdi řadových domků. Mezi nimi leží 'Can Serratosa' - sídlo zdejší hudební školy, která se později přesune do nově postavené školy - s postranní cestou umožňující vstup z ulice přímo na pozemek. Tento fakt hrál při navrhování velmi důležitou roli. Na druhou stranu jižní okraj pozemku se nijak neváže na své okolí.
Stavební program tvoří dvě naprosto rozdílné částí: divadlo (víceúčelová hala) a hudební škola. Zatímco divadlo a víceúčelový sál jsou velké prostory nevyžadující denní osvětlení, tak naopak školu tvoří spousta menších místností, které vyžadují přirozené světlo a větrání. Dominantním prvkem u divadla je provaziště (Fly tower), jehož objem vytváří nepřehlédnutelný bod celého komplexu, stejně tak se chová i ve vztahu k městu a okolí.
Proces navrhování je ilustrován na sérii fotografií pracovních modelů. Model 1 ukazuje, že provaziště bylo zpočátku umístěno příliš blízko stávajících budov. Tak jsme v dílčím modelu oddělili provaziště od přilehlých staveb a přišli s ideou vstupního nádvoří napojeného přímo na 'Can Serratosa'. Později bylo provaziště zastřešeno šikmou střechou stejně jako zbytek areálu až nakonec získalo tu správnou výšku (model 4). V dalším průběhu začala střecha určovat podobu stavby a hrát mnohem větší roli než ústřední dvůr. Střecha nakonec zakryla i samotné atrium. Později bylo nádvoří znovu obnoveno, aby usnadnilo organizaci provozu a přívod denního světla do středu budovy.
Následující pravidla jsme si při navrhování vryli do paměti: pohlížet na stavbu jako by byla součástí stávajícího města, jako část rozpuštěná v urbánní struktuře a současně venkovními prostory spojená s přírodní krajinou vytvářenou břehem řeky; použití stejného konstrukčního systému - v podstatě vztah terénu, geometrie a střechy - kvůli zvládnutí tolika naprosto rozdílných způsobů využití, měřítek a dalších bodů ve stavebním programu, na druhou stranu pokusit se zahrnout věž provaziště do komplexu v rámci již použitých pravidel. Důležité bylo také využití uličky 'Can Serratosa' vedoucí do otevřeného prostranství jako páteř situující a poskytující přístup do každé z částí programu - a také využití šikmých střech svažujících se z vrcholu provazišťové věže až po zastřešení učeben a krytou verandu.
0 comments
add comment

more buildings from Josep Llinàs Carmona