Maison à Bordeaux

Maison à Bordeaux
Jako by majitelé, kteří si nechají postavit dům některým ze slavných architektů, neměli mít možnost si jejich dílo dostatečně užít. Slavné vily 20. století a jejich obyvatelé většinou neměli šťastný osud. Stačí jen vzpomenout na dvě nejslavnější vily u nás. Obdodobný byl také příběh vily pro movitého francouzského nakladatele Jean Francois Lemoine, který se svojí ženou žil ve starém domě v centru Bordeaux. Oba zvažovali, že si postaví nový velice jednoduchý dům. Manžel mezitím utrpěl dopravní nehodu, při níž málem zemřel. Zotavil se, zůstal však upoután na invalidní vozík. O dva roky později začal pár o novém domě znovu uvažovat. Tentokát tomu bylo proto, že se pro manžela dům ve středověkém města stal vězením, ve kterém se nemohl svobodně pohybovat. Už netoužil po jednoduché stavbě, ale hledal komplexní dům, který by nově definoval celý jeho svět. Pět kilometrů západně od města koupil na vrcholku hory rozlehlý pozemek s nádherným výhledem. Koolhaas pak na tomto místě navrhl dům nebo lépe řečeno tři domy vyskládné jeden na druhém. Nejspodnější část působí jako jeskyně se spoustou místností zahloubených do terénu. V nejvyšší části domu jsou pokoje dětí, ložnici manželského páru a hygienické zázemí. Nejpodstatnější, a současně nejméně patrný, je prostor umístěný mezi těmito dvěma částmi domu. Kompletně prosklený obývací pokoj je zespodu i shora svíraný betonovou masou. V horizontální rovině mu však nebrání nic ve výhledu a stírá se tu rozdíl mezi vniřkem a vnějškem.
Nejpodstatnější částí domu je hydraulicky ovládaná platforma o rozměrech 3 x 3,5 metru, která se může volně pohybovat mezi těmto třemi úrovněmi. Skleněnou knihovnu vysokou přes všechna tři patra navrhl belgický designér Maarten van Severen a tvoří zadní stěnu výtahové platformy. S plošinou se může majitel domu velice rychle dostat ze sklepní vinotéky ke své sbírce uměleckých děl v nejvyšším patře. Podle toho, kde je plošina zrovna zaparkována, tento dynamický prvek proměňuje půdorysy jednotlivých pater. Koolhaas plošinu přirovnal k tepajícímu srdci domu. Když Jean Francios Lemoine dům užívá, tak se platforma pohybuje a srdce domu tepe. Bohužel Lemoinovo srdce dotlouklo jen pár let po dokončení domu.
0 comments
add comment

more buildings from OMA