Dům v betonu

Dům v betonu
Dům je koncepčně navržen jako přízemní jednoduchý protáhlý hranol z betonových pohledových tvárnic. Plná zděná hmota je směrem do zahrady odlehčena ustoupením proskleného průčelí, které vytváří krytý prostor pro terasu.
Ekonomické řešení dispozice z třímetrových modulů se promítá do minimalistického výrazu stavby. Při vstupní části domu je umístěna garáž pro dvě auta, vedle ní je kryté závětří. Dispozice domu je charakteristická protáhlou chodbou - šatnou, z níž jsou přístupné všechny obytné místnosti, což umožnilo jejich přímé propojení s terasou lemující jihovýchodní stranu domu.
Dům je realizován zděnou technologií z betonových sendvičových tvárnic s vnitřním zateplením. Tvárnice jsou přiznané jak v exteriéru, tak částečně i v interiéru, ostatní vnitřní povrchy tvoří betonové stěrky. Zastropení domu je řešeno betonovými předpjatými prefabrikovanými panely rozponu až 9 m. Střecha domu je rovná s extenzivním ozeleněním. Celoprosklená stěna na jihovýchodní straně je z hliníkových profilů s reflexním tónovaným zasklením a venkovními žaluziemi.
8 comments
add comment
Subject
Author
Date
Smutný příběh
Ivoš
08.11.12 09:31
Podlaha
Jirka
10.11.12 08:12
SUPER BARAK!
Aleš Šedivec
12.11.12 03:35
re
petr vokurka
13.11.12 09:12
Smutné vítězství formy nad obsahem
Lumír Gazda
15.11.12 09:26
show all comments

more buildings from ARCHTEAM