Cordoba Congress Center - soutěžní projekt

Cordoba Congress Center - soutěžní projekt
Address: Cordoba, Spain
Contest:2001-02
Completion:2002
Area:61000 m2
Price:82 000 000 Euro


Hlavní výzvou soutěže na nové kongresové centrum do Cordoby bylo začlenit velkou moderní stavbu do historického města chráněného UNESCO. Mezi pěti oslovenými kancelářemi (OMA, Zaha Hadid, Cruz & Ortiz, Rafael Moneo a Toyo Ito) jediný Rem Koolhaas neuposlechl podmínky, umístil svůj projekt na zcela jinou parcelu a zvítězil. Projekty ostatních architektů se také směle potýkaly s problémem, jak zasadit rozsáhlou hmotu do městské struktury, ale na Koolhaasovo silné gesto tentokrát nikdo neměl. V porotě m.j. zasedali Luis Fernandez-Galiano, Vittorio Magnano Lampugnani a Wiel Arets.
V roce 2002 vyhrála OMA soutěž na nové kongresové centrum do španělské Cordoby. Stavba je umístěna na poloostrově Miraflores a přímo přes řeku čelí historickému centru města. OMA si přála vylepšit možnosti původní parcely a navrhla nové a neočekávané místo na poloostrově. Nové Cordoba Congress Center (CCC) plně využívá urbánních kvalit poloostrova Miraflores a rozpíná se na úzkém východozápadním pásu. Plovoucí nosník, centrum funguje jako nárazník mezi Miraflores a plánovaným říčním parkem. Organizuje nyní nesourodé prvky poloostrova Miraflores, řeku a historické centrum (místo světového dědictví UNESCO), do souvislého městského seskupení a rozšiřuje klady staré Cordoby také do zbytku města. Kontinuální otevřená promenáda umístěná uprostřed stavby probíhá na celou její délku - vytváří z kongresového centra lineární platformu s výhledem přes park, řeku Guadalquivir, historické centrum a ještě dál. 360 metrů dlouhá střešní terasa, na níž budou bazén a oblázková zahrada, nabídne impozantní pohled na starou mešitu v centru historického města.
Budova funguje jako naprogramovaný nosník - vyhlouben, aby umístil veřejnou vybavenost; rozšiřující se, aby vtěsnal auditorium; znovu se sbíhající, aby vymezil hotelovou lobby; rozkrojen, aby umožnil pokračovat silnici ze starého města směrem na San Fernando a nakonec převislý konec formálně označuje vstup do kongresového centra. Přemostěním východního a západního břehu poloostrova budova vytvořila cestu posunující návštěvníky dovnitř a ven z historického centra města. Řada ramp, eskalátorů a schodišť provází veřejnost hladce skrz celou budovou, pohlcuje veškeré proudy do sledu kongresových oblastí, konferenčních hal, venkovního auditoria, kavárny, hotelového zařízení a obchodů.
Pro fasádu byly vybrány standardní skleněné panely profilu U (Copilit). Zelené zabarvení panelů a bublinový povrch láme ostré sluneční světlo a poskytuje interiéru ještě víc rozptýlené světelné prostředí.

Program: kongresové centrum - 21 187 m²; hotel - 18 394 m²; komerce - 4 925 m²; promenáda - 6 766 m²; parking: 9 766 m²
0 comments
add comment

more buildings from OMA